Våre fagfelt

Oppstart av ny ryggruppe “Optimal Rygg” 25. april! :-)

by

Slit du med vond rygg? Eller har du behov for ein kick-start på treningsvåren? Eureka Optimal Helseklinikk tilbyr 10-vekers ryggskule ein gong i halvåret, med kyndig vegleiing av fysioterapeut. Målet er å auke forståinga av den enkelte deltakar sine ryggplager og å gje grundig opplæring og vegleiing i trening som betrar og vedlikeheld funksjonen ved […]