Omtrent 75 prosent av befolkninga lid av “overpronasjon” på grunn av leggbeinet si form og det unaturlege, harde underlaget vi går på kvar dag.

Overpronasjon forstyrrar normal knefunksjon og hoftestilling, og aukar dermed belastinga på korsryggmuskulaturen.

Desse biomekaniske svakheitene er vanlege i alle typar pasientar frå born til eldre, frå toppidrettsutøvarar til personar med roleg livsstil.

Ved å rette opp foten til den opphavlege og naturlege stillinga, vil VASYLI ortoser oppretthalde rett fotfunksjon og samtidig motverke vanlege biomekaniske plager.

 

I kombinasjon med terapeutisk behandling er fotkorreksjon ofte viktig for å oppnå godt resultat.