Møt vår fysioterapeut Eline Gurskevik Vattøy

by

Eline jobbar mellom anna mykje med manuell benkebehandling, treningsvegleiing, slynger, kinesiotape og soletilpassing. Ho er oppteken av å gje pasientane verktøy til å meistre kvardagen og forlenge effekt av behandlinga, eksempelvis i form av treningsøvingar.

Ho har mastergrad i nevrologi, og behandlar nevropati, MS, Parkinson, hjerneslag, opptrening etter prolaps o.l. I tillegg har ho treningsgrupper (rygg og mor/barn), og er med som fysioterapeut i det medisinske støtteapparatet for Volda Handball.

Interessefelt innan svimmelheit, balanseproblematikk, idrettsmedisin, muskel-/skjelettskader, nevrologi.

For timebestilling ring 700 66 465 eller send oss ein e-post på kontakt@optimalhelseklinikk.no

Møt kiropraktor Marius Hodt :)

by

Marius er oppteken av å sjå heilskapen og ønsker at pasienten skal få ein betre kvardag. Dette gjennom behandling, råd, trening og livsstilforandring.

Han jobbar dagleg med leddkorrigerande behandling, IMS (tørrnåling), trykkbølgebehandling og kinesiotaping.

Interesseområder innan idrettsskader, hovudverk, svimmelheit, migrene, nakke-og skuldre.

I tillegg til å være kiropraktor jobber Marius også for tiden som symjetrenar for Volda Symjeklubb og er idrettskiropraktor i det medisinske støtteapparatet for Volda Handball 1 og 2. div.

For timebestilling ringer du 700 66 465 eller send oss ein e-post på kontakt@optimalhelseklinikk.no

Kiropraktorar er offentleg godkjende primærkontakter i norsk helsevesen!

by

Har du plager i muskel -og skjelettsystemet? Dette er noko som fører til forringa livskvalitet for mange.

Våre kiropraktorar har ei grundig 6 årig utdanning og er offentleg godkjende primærkontakter på lik linje som fastlegen.

Ein tommelfingerregel; Har du vondt, eller berre ønsker betre bevegelsesfunksjon – oppsøk din kiropraktor 

 

Les gjerne artikkelen under;

https://www.dagbladet.no/kultur/riktig-behandling-krever-riktig-diagnose/66635141