Møt vår kiropraktor Marianne Kriken

by

 

Marianne er oppteken av å sjå heilheita – ho trur på at ein kropp som fungerar optimalt for den som har den, også har ein meir fornøgd topp. Å ha god funksjon i sin kropp er ulikt frå person til person, – ein idrettsutøvar vil optimalisere med tanke på å betre prestasjon, medan eldre vil veldig gjerne kunne løfte opp barnebarnet utan vanskar og smerter.  Marianne trur sterkt på at det å kunne tilrettelegge for å kunne vere i bevegelse slik ein sjølv vil, gir ein betre livskvalitet.

Interessefelt; nakke, migrene/hovudverk, kjeve og svimmelheit, barn, gravide, idrettsrelaterte skader, ims/tørr – nåling.

Ho har etterutdanning i å behandle og diagnostisere barn og gravide, samt vidareutdanning innan ernæring. Marianne er også utdanna yoga lærar og jobbar mykje her med bevegelse og stressmeistring. Ho held grupper på klinikken, og gir ofte ut eit par øvingar som pasientane kan gjere heime.

Marianne har ei mastergrad i kiropraktikk/MSc, Diploma in treatment and care of the Peadiatric and Pregnant patient, etterutdanning i IMS/ tørr  – nåling, er utdanna treningsrettleiar og har i 8 år vore i NKF (Norsk Kiropraktor Forening) sin turnuskomite med ansvar for t.d. teknikk – kurs for turnusar, samt RYT 200 Yoga utdanning godkjend av Yoga Alliance.

For timebestilling ring 700 66 465 eller send oss ein e-post på kontakt@optimalhelseklinikk.no

Møt vår Kiropraktor Birger Nilsen

by

Birger jobbar mellom anna mykje med smertebehandling, funksjonsoptimalisering og diagnostikk.

Han har mastergrad i kiropraktikk, vidareutdanning i idrettsmedisin, ultralyd diagnostikk og injeksjonsbehandling. Han har 20 års erfaring med muskulær smertepunktbehandling (IMS – nålebehandling) og nyttar også trykkbølgbehandling for kroniske sene/leddbandskader.

Birger har dei siste fire åra  vore idrettsskadeansvarleg i det medisinske støtteapparatet for Volda Handball.

Interessefelt innan ultralyddiagnostikk, hovudverk/svimle, korsryggplager, idrettsmedisin, muskel-/skjelettskader.

For timebestilling ring 700 66 465 eller send oss ein e-post på kontakt@optimalhelseklinikk.no

Møt vår fysioterapeut Eline Gurskevik Vattøy

by

Eline jobbar mellom anna mykje med manuell benkebehandling, treningsvegleiing, slynger, kinesiotape og soletilpassing. Ho er oppteken av å gje pasientane verktøy til å meistre kvardagen og forlenge effekt av behandlinga, eksempelvis i form av treningsøvingar.

Ho har mastergrad i nevrologi, og behandlar nevropati, MS, Parkinson, hjerneslag, opptrening etter prolaps o.l. I tillegg har ho treningsgrupper (rygg og mor/barn), og er med som fysioterapeut i det medisinske støtteapparatet for Volda Handball.

Interessefelt innan svimmelheit, balanseproblematikk, idrettsmedisin, muskel-/skjelettskader, nevrologi.

For timebestilling ring 700 66 465 eller send oss ein e-post på kontakt@optimalhelseklinikk.no

Møt kiropraktor Marius Hodt :)

by

Marius er oppteken av å sjå heilskapen og ønsker at pasienten skal få ein betre kvardag. Dette gjennom behandling, råd, trening og livsstilforandring.

Han jobbar dagleg med leddkorrigerande behandling, IMS (tørrnåling), trykkbølgebehandling og kinesiotaping.

Interesseområder innan idrettsskader, hovudverk, svimmelheit, migrene, nakke-og skuldre.

I tillegg til å være kiropraktor jobber Marius også for tiden som symjetrenar for Volda Symjeklubb og er idrettskiropraktor i det medisinske støtteapparatet for Volda Handball 1 og 2. div.

For timebestilling ringer du 700 66 465 eller send oss ein e-post på kontakt@optimalhelseklinikk.no

Kiropraktorar er offentleg godkjende primærkontakter i norsk helsevesen!

by

Har du plager i muskel -og skjelettsystemet? Dette er noko som fører til forringa livskvalitet for mange.

Våre kiropraktorar har ei grundig 6 årig utdanning og er offentleg godkjende primærkontakter på lik linje som fastlegen.

Ein tommelfingerregel; Har du vondt, eller berre ønsker betre bevegelsesfunksjon – oppsøk din kiropraktor 

 

Les gjerne artikkelen under;

https://www.dagbladet.no/kultur/riktig-behandling-krever-riktig-diagnose/66635141

Yogaworkshop med Alexander Medin

by
Yogaworkshop med Alexander Medin

Vi er så heldige at Alexander Medin kjem tilbake til Ørsta og Optimal Yoga og Pilates for å dele sin rike kunnskap om yoga!

Dette vert ein leiken workshop som utforskar grunnprinsippa i Ashtanga Yoga. Alexander er ein av verdas fremste Ashtangayoga lærarar, sertifisert av Sri Pattabih Jois både i 1., 2. og 3. serien. Han har undervist yoga i over 20 år rundt omkring i verda – ein tidlegare norgesmeister i boksing, som er utdanna dansar – ivrig fridykkar og har ei Mastergrad innan Sanskrit og Indiske Religionar, i tillegg til å ha tolka og oversatt fleire verk innan yogafilosofi. Alexander var ein av grunderane av Puro Yoga i Oslo, og står bak prosjekt som “Back in the Ring” og “Gangster Yoga” gjennom stiftelsen Yoga For Livet. I 2015 starta han Nøsen Yoga og Fjellhotell som er Noregs leiande Yoga Retreat Center og no bur han i Hemsedal med sin familie.

Alexander har ein eigen evne til å entusiastisk formiddle sin kunnskap om yoga – dette vil du ikkje gå glipp av!

Opplegget for helga;


Fredag 2.Febr;
YOGA FOR EIN STRESSFRI KVARDAG
kl. 16.30 – 18.30 ; ei roleg økt med fokus på pusten, ulike pusteøvingar som kan vere nyttige i yogapraksisen, samstundes som i livet ellers. Avrundar med Mjuk Yoga – lande og laddde ein fredag ettermiddag. Setter søkelyset på korleis hente seg inn, ladde batteria og bygger opp ny styrke når ein kjenner seg sliten. Finne kvilepuls.

 

 

Laurdag 3.febr.
PRAKSIS SOM GIR STYRKE OG INNSIKT

kl. 9 – 10.45; Leda 1. serie i Ashtanga Yoga – kjører ein fin flyt, og du gjer så langt du kjenner er greit/du har lært. Med fokus i korleis nytte pusten for å komme djupare inn i dei ulike stillingane. Det er fin inspirasjon og berre observere vidare om du ikkje har vorte vist/gjort heile serien før. Endar i ei god avspenning.

kl.11 – 12;
KORLEIS NYTTE YOGAEN BÅDE PÅ OG AV MATTA?

Tid for litt yogafilosofi, innsikt og utfordringar. – Tid til spørsmål.

12 – 12.30 – vi nyter medbrakt lunsj.

kl.12.30 – 14;
YOGA TEKNIKK
– relevant til 1.serien i Ashtanga Yoga. Litt info om mysorestyle – eigenpraksis i Ashtanga Yoga.

Søndag 4. februar
MYSORE STYLE/EIGENPRAKSIS

kl.9 – 11 – – dette er den opprinnelege måten å praktisere Ashtanga Yoga på. Ein kjører serien i sitt tempo – med flyt i si eiga rytme med pust o

 

g rørsle. Her får ein god hjelp til å kome vidare – djupare i sin praksis på matta. Heilt ufarleg – og open for alle nivå. Vi har jukselappar tilgjengeleg 😉

kl. 11.15 – 14;
DRISHTI. KLASSISK YOGA – kva er det?
YOGA TEKNIKK – korleis skape lettheit i eigen praksis.

PRIS FOR HEILE WS; 1700 kr.
Berre laurdag og søndag; 1350kr
Berre fredag; 450 kr.

https://app.punchpass.com/passtypes

I tillegg til dette vil Alexander ha MYSORE på Optimal tysdag 30. januar, onsdag 31. januar og torsdag 1.Februar frå kl.06.30 – 8.30, medlemmar på Optimal vil då kunne nytte klippekort eller mnd. abonnement, evt andre som er interessert kjøpe drop – in i vårt online booking system punchpass.

Vi gler oss veldig til dette!! Tidlegare har vi enda opp med ventelister, så hive deg rundt om du vil sikre deg ein plass! Vi har allereie ein del påmelde.

OPENT NIVÅ, men du bør ha gjort noko Ashtanga tidlegare.

VEL MØTT!

Romjuls Yoga – Donasjonsklasse 28.desember kl.10.00

by

 

 

 

 

 

 

Hjelp oss å hjelpe og samstundes få ein fin start på dagen din!

Jula er ei fin tid å kjenne på gleda av å kunne dele – å gi til dei som verkeleg treng det.

Vi oppmodar alle om å donere minimum 200,- gjerne meir.

Marianne held timen og det vert 30 min Ashtanga og 30 min Mjuk – ei fin oppvarming for ein dag på ski🙌👍

Kom å bli med på Optimal i morgon! Ei gåve som gir meining både til deg sjølv og til Redd Barna 👍

Opent for alle nivå – leiken og uhøgtidleg klasse 

Vi tek i mot cash eller så kan du også vippse på; (nr kjem her snart!)

 

NETTBASERT BESTILLING PÅ YOGA OG PILATES – PUNCHPASS

by

KJÆRE ALLE 🙂

Når vi nå går over til nettbasert bestilling førstkomande mandag, ber vi dokke alle om å lese meir om dette på linken under.

Vi har registerter dei fleste, men fortsetter ila helga/veka.

Når dokke bestiller time MÅ dokke legge inn email adr OG evt tlf.nr om dette ikkje ligg der allereie!

Vi reknar sjølvsagt med litt oppstart utfordringar (kanskje? ), so ver tolmodige med oss. For spørsmål – ta kontakt!

Les FØRST linken.

Når du registrerar deg – legg inn din epost.

Dette vert veldig bra  

TAKK og GOD HELG

Timeplan, Prisar og Booking informasjon.

 

Diagnostisk Ultralyd

by

Ultralyd Diagnostikk

Optimal Helseklinikk har utvida sin kompetanse innan diagnostisering og behandling av muskelskjelettlidingar.

Vi har no kompetanse innan Diagnostisk ultralyd. Pasientar må i mange tilfelle til spesialisthelsetenesta for å få denne type undersøking og behandling.

Har du plager i muskel/skjelettsystemet og lurer på om det kan vere senefestebetennelse, avriven muskel eller sene, slimposebetennelse, beinhinnebetennelse etc. Diagnostisk ultralyd kan avklare dette raskt utan stor ventetid

Kva tid kan det vere ein fordel med Diagnostisk Ultralyd?

 

  • Ultralyd kan ikkje sjå inn i ledd men gir overlegen bildekvalitet i sener, musklar og leddband i forhold til røntgenstrålar.
  • I motsetning til ein MR, kan ei ultralyd-undersøking bli utført i løpet av kontorbesøket utan rekvisisjon eller behov for planlegging.
  • I motsetning til en MR som kan ta meir enn 30 minutt, kan ei ultralyd undersøking bli utført i nokre få augeblink under samtidig evaluering.
  • I motsetning til røntgen og MR som gir stillbilete, er ultralyd ein dynamisk prosess som kan vurdere musklar, sener og ledd under rørsle. Dette kan være nyttig når ein forsøker å diagnostisere kjelda til smertefulle rørslerelaterte smerter
  • I motsetning til røntgen og MR, nyttar ikkje ultralyd stråling og er derfor heilt trygg.

 

 

For time: 700 66 465

MJUK YOGA – ein invitasjon til auka rørsle og kvile

by
MJUK YOGA – ein invitasjon til auka rørsle og kvile

 

Mjuk Yoga

Dette er ein rolig time som passar alle, kvinner som menn! Også gravide 🙂 Her er det enkle øvingar som alle kan klare, og har ein vondter modererar ein øvingane. Det er fokus på den gode pusten, opne opp kroppen; auke fleksibilitet og lett styrke.

Klassa har eit rolig tempo. Mjuk yoga er ei meir terapeutisk økt, som aktiverar kroppens evne til å reparere skader, styrke immunforsvaret, betre fordøyinga, gir deg meir ro og overskudd i kvardagen, samt balansere spenningar i kroppen.

Enkle pusteøvingar introduserast også. Ein meget skånsam form for yoga som inviterar heile kroppen til kvile. Det krevast ingen forkunnskap før timen, og er også eit godt supplement til Ashtanga Yogaen. Mange går på begge timane. Klassa endar i ei god avspenning.

I haust har vi heile to klasser med Mjuk Yoga – mandagar kl. 18.45 og torsdagar kl. 16.30!

For påmelding send mail til kontakt@optimalhelseklinikk.no

Velkomen skal du vere 🙂

 

DSC_5330