NETTBASERT BESTILLING PÅ YOGA OG PILATES – PUNCHPASS

by

KJÆRE ALLE 🙂

Når vi nå går over til nettbasert bestilling førstkomande mandag, ber vi dokke alle om å lese meir om dette på linken under.

Vi har registerter dei fleste, men fortsetter ila helga/veka.

Når dokke bestiller time MÅ dokke legge inn email adr OG evt tlf.nr om dette ikkje ligg der allereie!

Vi reknar sjølvsagt med litt oppstart utfordringar (kanskje? ), so ver tolmodige med oss. For spørsmål – ta kontakt!

Les FØRST linken.

Når du registrerar deg – legg inn din epost.

Dette vert veldig bra  

TAKK og GOD HELG

Timeplan, Prisar og Booking informasjon.

 

Diagnostisk Ultralyd

by

Ultralyd Diagnostikk

Optimal Helseklinikk har utvida sin kompetanse innan diagnostisering og behandling av muskelskjelettlidingar.

Vi har no kompetanse innan Diagnostisk ultralyd. Pasientar må i mange tilfelle til spesialisthelsetenesta for å få denne type undersøking og behandling.

Har du plager i muskel/skjelettsystemet og lurer på om det kan vere senefestebetennelse, avriven muskel eller sene, slimposebetennelse, beinhinnebetennelse etc. Diagnostisk ultralyd kan avklare dette raskt utan stor ventetid

Kva tid kan det vere ein fordel med Diagnostisk Ultralyd?

 

 • Ultralyd kan ikkje sjå inn i ledd men gir overlegen bildekvalitet i sener, musklar og leddband i forhold til røntgenstrålar.
 • I motsetning til ein MR, kan ei ultralyd-undersøking bli utført i løpet av kontorbesøket utan rekvisisjon eller behov for planlegging.
 • I motsetning til en MR som kan ta meir enn 30 minutt, kan ei ultralyd undersøking bli utført i nokre få augeblink under samtidig evaluering.
 • I motsetning til røntgen og MR som gir stillbilete, er ultralyd ein dynamisk prosess som kan vurdere musklar, sener og ledd under rørsle. Dette kan være nyttig når ein forsøker å diagnostisere kjelda til smertefulle rørslerelaterte smerter
 • I motsetning til røntgen og MR, nyttar ikkje ultralyd stråling og er derfor heilt trygg.

 

 

For time: 700 66 465

MJUK YOGA – ein invitasjon til auka rørsle og kvile

by
MJUK YOGA – ein invitasjon til auka rørsle og kvile

 

Mjuk Yoga

Dette er ein rolig time som passar alle, kvinner som menn! Også gravide 🙂 Her er det enkle øvingar som alle kan klare, og har ein vondter modererar ein øvingane. Det er fokus på den gode pusten, opne opp kroppen; auke fleksibilitet og lett styrke.

Klassa har eit rolig tempo. Mjuk yoga er ei meir terapeutisk økt, som aktiverar kroppens evne til å reparere skader, styrke immunforsvaret, betre fordøyinga, gir deg meir ro og overskudd i kvardagen, samt balansere spenningar i kroppen.

Enkle pusteøvingar introduserast også. Ein meget skånsam form for yoga som inviterar heile kroppen til kvile. Det krevast ingen forkunnskap før timen, og er også eit godt supplement til Ashtanga Yogaen. Mange går på begge timane. Klassa endar i ei god avspenning.

I haust har vi heile to klasser med Mjuk Yoga – mandagar kl. 18.45 og torsdagar kl. 16.30!

For påmelding send mail til kontakt@optimalhelseklinikk.no

Velkomen skal du vere 🙂

 

DSC_5330

OPTIMAL TIMEPLAN FOR HAUSTEN 2017 :)

by
OPTIMAL TIMEPLAN FOR HAUSTEN 2017 :)

timeplan haust 2017

Då er timeplanen for hausten 2017 klar – og vi er stolte av å kunne tilby i alt 16 timar! 🙂 Alt i frå Mor og barn, Rygg – grupper – til Yoga og Pilates, noko for alle, i alle aldrar, alle former og fasongar, – alle sinn 😉

Nytt på timeplanen er at vi har;

 • NYBYRJAR KURS i Ashtanga Yoga Tysdagar kl. 20 (OBS! Grunna stor på gong setter vi opp eit til Nybyrjar kurs kl.18.30 tysdagar).

 

 • Det verte også sett opp TO Mor og Barn grupper grunna stor pågong! Ei gruppe kl.11 og ei kl. 12. Ta kontakt for meir info. Få plassar ledig!

 

 • Ein time til med MJUK YOGA – rett etter jobb! Kom å land på matta med rolege rørsler og pust etter jobb om du vil, godt for kropp og sinn.

 

 • Fast Mysore style torsdags morgen, – eigenpraksis i Ashtanga Yoga med lærar til stades for å enda betre guide deg med gode justeringar og assistanse. Open for alle. Her kan du trene yoga i eige tempo, og la din pust styre di rytme. Lærar er tilstades til 8, so kan du halde på lenger om du vil.

 

 • Det vert ein Mini – Intro til Ashtanga Yoga for MANN – eit par runder over eit par timar – avtale nærmare når ein ser an gruppa og når det kan passe. Vi har fått fleire ønsker om ny nybyrjar gruppe for berre guttaboys, – so då må DU gripe muligheit om du er nyskjerrig.

For påmelding på timane (vi vil gjerne at folk melder seg på dei gruppene dei trur dei mest truleg vil følge – alle timane går med minimum 5 påmelde frå starten – ein kan sjølvsagt flekse når det trengst og gjerne gå fleire timar i veka då dette har enda større effekt) :

kontakt@optimalhelseklinikk.no, – vi fortsetter med klippekort og mnd.ab. Har du spørsmål? Ikkje nøl med å ta kontakt!

Vi har allereie fleire påmelde på Nybyrjar kurset i Ashtanga Yoga tysdagane, så ikkje nøl med å meld deg på! Max 15 plassar.

Meir info kjem om dei ulike gruppene/kursa.

Vi er no litt i ferie – modus, og gler oss masse til hausten i lag med deg! 🙂

OPPSTART 28. august – men sporadiske timar før det – følg med på facebook sida til Optimal Yoga og Pilates 🙂 Der vert også gratis timar 😉

Ønsker alle ein fin ferie – om du ikkje har starta den enda har du noko å sjå fram til!

(klikk på timeplanen for å sjå den større).

 

Unik muligheit å lære av ei av verdas fremste Ashtangiar :) !!

by
Unik muligheit å lære av ei av verdas fremste Ashtangiar :) !!

Sjølvaste Laruga Glaser tek turen til Ørsta og Optimal Yoga og Pilates 22. Og 23. August! Ei unik muligheit å lære frå ei av verdas fremste ashtangiar! Vi legg det over to ettermiddagar då vi tenker at det er lettare for fleire å ta del. Dette vil du ikkje gå glipp av! Vi er stolte og takksame for at Laruga legg turen innom Ørsta og Optimal 🙂

Om Laruga;

Since a young age, Laruga has been fascinated with mind/body connections and spiritual philosophy which later attracted her to the practice of yoga in early 1996 after a sincere connection and study of yoga philosophy. It wasnʼt until she stumbled upon Ashtanga Yoga when she fully immersed herself into a devoted practice a few years later in 1998.
Since then, she has continued to draw inspiration from her daily visit to the mat, along with long term studies with her teachers, the late Sri K. Pattabhi Jois, and now his grandson R. Sharath Jois, of Mysore India. An advanced level practitioner and student of yoga, as well as, a Level 2 Authorized Teacher from KPJAYI of Mysore, India, Laruga entered into teaching after many years of sustained practice and brings with her over 20 years total experience instructing body movement. In turn, she is dedicated to teaching the method of Ashtanga yoga to its fullest capacity, cultivating transparency to the tradition, and the deeply rich lineage the practice originates, otherwise known as parampara.
Through it all, Laruga teaches as an act of deep sharing and love for what yoga develops in each individual; facilitating space to open, challenge, and inspire those to step into the center of their own being, and experience their inherent potential.
Currently Laruga heads the Mysore program at Yogayama in Stockholm, Sweden and teaches workshops and retreats internationally.

Max 25 stk

Tidspunkt begge dagar 16.30 – 20.00.

Tysdag 22.:
16.30 – Leda 1. Serie
Lita pause til toalettbesøk og litt drikke 😉
18.10 (ca) – Teknikk tips og gjennomgong av midtre del av 1.serien; – Frå Marichyasana C – til avsluttande asanas.

Onsdag 23.:
16.30 – Mysore style eigenpraksis – du gjer så langt du har komt, får hjelp der du treng. Kan vere kjekt å sjå / observere der du ikkje held på enda også 🙂 Fin inspirasjon. Heilt ufarleg – berre fint å kunne praktisere i sitt eige tempo styrt av rytma i pusten din.
kl.18.10 (ca) – Hofteopnarar – bryst/rygg opnarar. Teknikk tips, og kom gjerne med spørsmål!

Kom litt før timane slik vi er klar til å starte kl.16.30.

Vi har yoga matter til utlån, men ta gjerne med eiga om du har.

Grunna at vi vil ha det meste ut av dette vert det ikkje lagt opp til ei lang pause i midten, men drikke og ta evt med frukt/nøtter (noko lett mat) om du treng litt påfyll i pausa.

Vi håpar på tid til å ta litt spørsmål og svar 🙂

Kurset er no fullt, men vi har oppretta venteliste.

OBS!! Alle påmeldingar må skje pr mail til kontakt@optimalhelseklinikk.no. (Men vi har registrert alle som har trykt SKAL). Om det skulle kome opp noko er det enklare å ta kontakt med alle pr mail.

Pris; 1100 kr (for begge dagane). Kom litt før og betal i resepsjonen.

Vil du sjå litt av det Laruga har gjort allereie? Sjekk ut alle fine filmane som ligg på You Tube og ho har ein nydeleg instagram konto 😉

VI GLER OSS MASSE! VEL MØTT 🙂
LarugaDwiPada

Oppstart av ny ryggruppe “Optimal Rygg” 25. april! :-)

by

Slit du med vond rygg? Eller har du behov for ein kick-start på treningsvåren?

Eureka Optimal Helseklinikk tilbyr 10-vekers ryggskule ein gong i halvåret, med kyndig vegleiing av fysioterapeut. Målet er å auke forståinga av den enkelte deltakar sine ryggplager og å gje grundig opplæring og vegleiing i trening som betrar og vedlikeheld funksjonen ved slike plager.

Ryggskulen inneheld:
– Fyrstegongsundersøkelse med individuell kartlegging av funksjonsnivå.
– Gruppetrening som er tilpassa kvar enkelt.
– Teoridel som vil omhandle anatomi, fysiologi, smertefysiologi, ernæringsråd og ergonomiske grunnprinsipp.
– Fri trening i klinikken sine lokaler i ryggskuleperioden.
– Eige treningsprogram som ein kan gjere heime.
– Siste gong testar vi på nytt og samanliknar funksjontestane med fyrstegongsundersøkelsen.

Pris: 10 veker, inkludert gratis trening i treningssenteret heile perioden (frå kl 06-23, alle dagar) 1750 kr.

Oppstartsdato er tysdag 25. april kl. 15.15-16.00. 

Ta kontakt med Optimal Helseklinikk på tlf 70066465 eller på mail kontakt@optimalhelseklinikk.no for informasjon og påmelding.

Håper å sjå deg der!

DSC_5543

VÅRENS NYHENDER PÅ OPTIMAL YOGA OG PILATES :) (trykk på bildet for å få opp heile timeplanen).

by
VÅRENS NYHENDER PÅ OPTIMAL YOGA OG PILATES :) (trykk på bildet for å få opp heile timeplanen).

Her kjem ein invitasjon til å få meir overskudd, lære seg gode verktøy til å handtere stress, prestasjonspress –  verte sterkare og smidigare både fysisk og mentalt 🙂 Yoga er ein slik invitasjon.

Vi er veldig glade for å ønske Miranda med på Opitmal yoga laget vårt:) !! Miranda er frilufts og yoga – elskar, og har lang erfaring med å jobbe med ungdom som miljøterapeut. Miranda skal ha;

Nybyrjar kurs i Ashtanga Yoga onsdagar kl. 20.15 – eit kurs som går 6 gongar – oppstart i veke 17. Gratis trening i treningsenteret og fri bruk av salen (når den ikkje er i bruk) i denne perioda (maks 15 plassar!)

Nytt på Optmial er; Yoga for Ungdom!

Yoga skil seg frå andre aktivitetar ettersom det ikkje handlar om prestasjon, men fokuserar på det å vere bra nok i seg sjølv. Noko som er viktig i dagens samfunn med alt det press og stress ungdom er utsett for.

Noko av det Yoga kan gi Ungdom

 • sjølvkjensle & tryggleik i seg sjølv
 • auka konsentrasjon
 • auka stryrke & smidigheit
 • indre ro & harmoni
 • betre søvn
 • velvære
 • glede

Hjå Optimal tilbyr vi no nybyrjar kurs for ungdom mellom 13-18 år, med hovudvekt på Ashtanga Yoga. Ein fysisk yogastil med ein fast serie med øvingar som endar i ei avspenning.

Denne stilen er også veldig fin å supplere andre idrettar/aktivitetar med – då den gir kjernestabilitet og auka fleksibilitet – kroppsbevisstheit ift kroppshaldning som igjen fører til mindre skader.

Kan minne om god gammeldags linjegymnastikk 😉 Og vi skal ikkje ta det for seriøst 🙂 Alt kan tilpassast den enkelte.

Målet er å auke ungdom sitt velvære og nærver.

Mange har sagt – at eg ikkje starta med dette før! – No har du muligheita til å gi ditt barn eller deg sjølv eit fantastisk verktøy til å verte sterkare og mjukare – både fysisk og mentalt 🙂

Kurset går 6 gongar, oppstart torsdag 27. April (veke 17) – kl. 15.30. Gi oss gjerne tilbakemelding om tidspunktet skulle vore seinare, men tanken er at dei kan kome rett til oss etter skule. MAKS 12 STK. 

mirandaKrigerLofoten

 

Oppstart av ny Mor og barn trening tirsdag 28. mars! Framleis nokre ledige plassar :-)

by

Kom i form etter fødsel med styrketrening vegleia av fysioterapeut. I treninga leggast det vekt på effektiv, funksjonell styrketrening med spesielt fokus på mage, rygg og bekken. Treninga skjer i små grupper for å sikre tett oppfølging og individuell tilpasning.

Trening for deg – aktiv leik for barnet !

Oppstart: Tysdag 28. mars kl. 11.00 – 12.00.

Pris: 1750 kr for 10 klipp

img_3183

Optimal Helseklinikk tilbyr gratis trening i treningssenteret for deltakarane i perioden gruppa pågår 🙂

Ring Optimal Helseklinikk på tlf 700 66465  eller kontakt oss på mail kontakt@optimalhelseklinikk.no

for informasjon og påmelding!

Vel møtt til ein sprek vår!

STUDENT/HONNØR RABATT :)

by

Kom å tren yoga og pilates med oss 🙂 

Vi tilbyr no 15% på timar og klippekort for studentar og honnør på Yoga/Pilates 🙂 Velg mellom 12 timar i veka! Då kan du virkeleg kome i form 🙂

new beginning

Visste du at osteopati er effektivt mot kroniske korsryggplager?

by

Mann (27) kom til vår Osteopat for første gang i midten av august med smerter i korsryggen som han hadde hatt i 2 år etter han fikk en skade under en fotballkamp.
Smertene fra korsryggen gjorde det vanskelig å sove og han hadde ikke turt å trene og/ eller bruke ryggen på lang tid.

bilde-1 Etter en grundig undersøkelse fant vi ut at han hadde en somatisk dysfunksjon i nest nederste korsryggvirvel som brøyt med den naturlige kurven til korsryggen.
Kort forklart; i korsryggen har vi en naturlig svai( som er det samme som å bøye seg bakover/ ekstensjon), denne virvelen ( L4) var restriktiv i denne bevegelsen, så når jeg ba pasienten gjøre en ekstensjon av ryggen, så fremprovoserte dette smertene hans.
En slik somatisk dysfunksjon er alltid primær, og veldig viktig å gjøre noe med hvis ikke vil den ofte føre til følge plager/ kompensasjoner andre steder i kroppen. Dette hadde han også fått gjennom somatiske dysfunksjoner mellom skulderbladene. I denne casen så var disse plagene kun sekundære.

 

Etter 5 behandlinger de neste 15 dagene med fokus på både leddbevegelse og lokal muskulatur så følte han ryggen var så og si 100% frisk.
Ryggen føltes mer bevegelig, mindre stiv og mindre vond. Dette førte til at han sov bedre, og at han stolte så mye på ryggen at han turte å trene rygg for første gang på lang tid.
Hadde 3 oppfølgende kontroll behandlinger de neste 5 ukene, og etter dette har han vært helt fin i ryggen, og ryggen har ikke hindret han i å gjøre noe av det han ønsker.

Pasienten var inne denne uken for en kontroll av ryggen, ryggen fungerte fremdeles 100%, og mine undersøkelser underbygget dette da alt kjentes normalt ut.

bilde-2Osteopater behandler alle slags plager i muskel- og skjelettapparatet, som omfatter plager i nakke, rygg, hodepine, skuldre, armer, hofter og bein. I tillegg ser man god effekt av osteopatisk behandling på funksjonelle mage- og fordøyelsesplager, samt pustevansker.

Som osteopat behandler jeg ikke lidelser, men folk.
Derfor setter jeg av god tid til behandlingen, sånn at vi sammen kan finne ut sammenhengen mellom dine plager, din hverdag og mine funn.

 

 

 

 

( Historie er gjenfortalt med samtykke fra pasient).

Ta turen innom klinikken eller kontakt oss på tlf 700 66 465 for ein konsultasjon.

Du kan også sende mail til kontakt@optimalhelseklinikk.no, slik at vi kan hjelpe deg raskast 🙂