Vi søker ny OPTIMAL FYSIOTERAPEUT!

by
Vi søker ny OPTIMAL FYSIOTERAPEUT!

Vi søker etter Optimal Fysioterapeut 🤗

Vi søker etter engasjert og blid fysioterapeut frå 01.06.20. Vi er ein gjeng med eit brennande engasjement for å hjelpe folk og få vere i bevegelse! For å alltid kunne gi pasienten den beste løysinga ho/han treng, har vi fokus på å jobbe saman, tverrfagleg.

Du er engasjert, du vert stolt når pasientar får hjelpa dei treng, og du har evne til å motivere andre. Du elskar å jobbe med menneske, er nyskjerrig og set det å halde deg fagleg oppdatert, høgt.

Optimal Helseklinikk har mange avtalar med bedrifter og idrettslag, og vi kan by på ein variert arbeidskvardag 👍 Ikkje minst; vi har det utruleg kjekt på jobb!

Og som om det ikkje var nok, så kan vi by på verdas flottaste natur – sommar som vinter🤩👍

Er dette noko for deg eller nokon du kjenner?

Send inn ein søknad og legg ved CV til; kontakt@optimalhelseklinikk.no – merk den Fysio-stilling.

Lurer du på noko? Send oss mail på adr over,  ring på 700 66465 eller kom innom!

Søknadsfrist 01.02.20

Vondt i ryggen?

by
Vondt i ryggen?

Hvorfor får jeg vondt i ryggen?

Har du opplevd å få kink i ryggen når du “bare” skal bøye deg ned og plukke opp noe fra gulvet?

Vi tenker kanskje det var årsaken til at man får kink i ryggen, men det er som regel summen av belastning over tid som er hovedårsaken.

Det er svak sammenheng mellom risikofaktorer og ryggsmerter, men følgende har sannsynlighvis noen sammenheng:

 • Ensidig arbeid
 • Tunge løft med vridninger
 • Dårlig fysisk form
 • Indre stress “mistrivsel, depresjon osv”
 • Tidligere historikk med ryggplager
 • Traume
 • Slitasje
 • Skiveprolaps

Det er flere strukturer i ryggen som kan som kan gi opphav til smerter i ryggen samtidig.

Det er i de fleste tilfeller helt ufarlig, men svært smertefullt! Musklene “knyter” seg og det kjennes ut som man har krampe i ryggen. Mange opplever også skarpe smerter i form av “hekseskudd”.

Dette er noen av symptomene du kan oppleve:

 • Ryggen låser seg plutselig og blir veldig smertefull
 • Tiltagende stivhet i ryggen før smertene kom
 • Smertene sitter ofte på et bestemt punkt i ryggen
 • Avvergende holdning for å unngå smerter
 • Ryggen føles som den svikter
 • Smerter ned i hoftene, sete og ben
 • For mange vil det være verst om morgenen og når man skal reise seg opp fra f.eks en stol

Noen ganger så kan det være en prolaps som irriterer nervene som kommer ut av ryggsøylen eller trange forhold i nerverotkanalen. Da opplever man som regel smerte og nummenhet/prikking ned mot føttene på en eller begge sidene.

Hva kan jeg gjøre selv når jeg får vondt i ryggen?

Bevegelse er nøkkelen 🙂

Hold deg i aktivitet og ligg minst mulig på sofaen! Det er en myte og forskning (2) bekrefter nå at aktivitet er viktig 🙂

I den akutte fasen er nøkkelen variasjon mellom forskjellige stillinger. Så mye aktivitet som kroppen tillater ettersom det kan være smertefullt, men det er helt ufarlig.

Øvelser som firefotstående krum – svai og bekkenvipp er enkle trygge øvelser for ryggen (se bilde). 

I den akutte fasen 0-72 timer viser forsking (3) at ved å bruke ispose er effektiv for å roe ned smertene. F.eks 3×10 min med ispose i 3 dager.

Mange spør om smertestillende. I den akutte fasen viser forskning at ibux, ibuprofen, vimovo, voltarol og lignende preparater har liten til moderat effekt på akutte ryggsmerter. Paracet (4) har vist seg å ikke ha noe effekt på akutte ryggsmerter. Så anbefalingen er å klare seg uten, men hvis man skal ta noe er det ibux 3 x 400mg i 3 dager som er retningslinjene (5).

Når bør jeg oppsøke hjelp?

Selv om akutt kink i ryggen er helt ufarlig bør du oppsøke hjelp dersom:

 • Du føler deg utrygg og lurer på om det kan være noe farlig
 • Det ikke gir seg i løpet av ett par dager – Det viser seg å oppsøke og komme igang med øvelser er svært gunstig for å få kontroll på smertene
 • Smertestillende hjelper ikke og du har konstante smerter
 • Du merker nedsatt muskelkraft i lår, legg eller fot
 • Du har vondt etter en ulykke
 • Du har hatt ufrivillig vekttap, feber eller verk i kroppen
 • Hvis man opplever at man mister kontroll på vannlating skal man ta kontakt med legevakt umiddelbart da det kan være noe som trykker mot ryggmargen

Hva kan en kiropraktor hjelpe deg med? 

En kiropraktor er autorisert helsepersonell og primærhelsekontakt. Det betyr at du kan komme til oss uten henvisning fra legen. Hos kiropraktoren vil dere gå grundig gjennom det som har skjedd, gjennom en samtale (anamnese) der du som pasient forteller oss litt om hva som har skjedd. En grundig undersøkelse for å finne ut av hva det kan være for noe. Grundig og enkel forklaring på hva problemet er på grunnlag av undersøkelsen. Kiropraktoren vil i samråd med deg og dine behov komme opp med en behandlingsplan for å hjelpe deg best mulig. En kiropraktor kan henvise til supplerende undersøkelser som røntgen, MR og CT, henvise videre til andre helseinnstanser, sykemelde deg i 12 uker og samarbeider med din fastlege gjennom helsenett. Forskning viser at trening sammen med behandling gir best effekt på korsryggsmerter. Derfor vil kiropraktoren ofte anbefale en tverrfaglig tilnærming med fysioterapeut og massør.

En typisk behandling hos kiropraktor inneholder:

 • IMS nålebehandling
 • Triggerpunktbehandling
 • Mobiliseringsteknikker
 • Aktive tøyeteknikker
 • Leddkorrigerende behandling

 

Hva skyldes ”knekkelyden”?
Ved utførelse av kiropraktorenes leddkorreksjon kan det ofte høres en karakteristisk ”knekkelyd”. Lyden kommer av små gassbobler som dannes og frigjøres fra leddet i forbindelse med behandlingen. Det er altså ikke bein som glipper over hverandre, brekker i to eller lignende!

Kan jeg få ”slark” i leddene av manipulasjonsbehandling?
Nei. Leddkorrigerende behandling er en skånsom behandlingsform og vil på ingen måte påvirke leddenes normale struktur og funksjon.

For mer informasjon om hva en kiropraktor gjør kan du gå inn på Kiropraktorforeningens nettsider her

Kilder
 1. https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/FORMI,%20forskningsenhet%20for%20muskel%20og%20skjeletthelse/Brosjyrer/Pasientbrosjyren%20verdt%20%C3%A5%20vite%20om%20vond%20rygg.pdf
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3048226/
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4225921/
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6353046/
 5. https://www.muskelskjeletthelse.no/wp-content/uploads/2016/06/Nasjonale-kliniske-retningslinjer-korsryggsmerter-2007-Fullversjon.pdf

 

Kvifor kan Kiropraktoren vere eit godt valg på leiting etter noko som kan bidra til mindre smerter og bedre funksjon i korsryggen?

by

 

Kvifor kan Kiropraktoren vere eit godt valg på leiting etter noko som kan bidra til mindre smerter og bedre funksjon i korsryggen?

Eit utdrag basert på ryggforeninga sin samtale med styreleiaren av Norges Kiropraktorforening:

Smerter i ryggen kan være særdeles smertefullt og invalidiserende. Dette vet pasienten som lever med smerter og utfordringer knyttet til dette – og dette vet kiropraktoren som møter disse pasientene daglig.

Kiropraktoren – ditt første stoppested med ryggplager?

Smerter i ryggen kan være særdeles smertefullt og invalidiserende. Dette vet pasienten som lever med smerter og utfordringer knyttet til dette – og dette vet kiropraktoren som møter disse pasientene daglig.

Hva kan årsaken være?

Dette er selvfølgelig komplekst. Ingens plage eller smerte er lik – like mye som ingens liv er likt. Det handler ikke kun om å behandle en smerte eller en tilstand. Det handler om å finne riktig diagnose, tilpasset behandling og om å gi deg verktøyene til å hjelpe deg selv videre til en bedre hverdag. Rygg-smerter omtales ofte som «spesifikke» eller «uspesifikke », men for den det gjelder er smerten helt reell og spesifikk. Det er med denne bakgrunnen at det er viktig å ta i bruk spesialisert kompetanse allerede i førstelinjetjenesten for utredningen og koordinatorrollen.

Spesialisert utdanning

Kiropraktoren utreder, diagnostiserer, behandler og koordinerer i primærhelsetjenesten. Med allmenn helsekompetanse og videre spisskompetanse på muskelskjeletthelse gjennom normalt sett et 6-årig utdanningsløp (inkludert 1 års turnustjeneste) er kiropraktorutdanningen målrettet for oppgaven som primærkontakt (den første du oppsøker) for smerter og plager i muskel og skjelettsystemet – inkludert ryggplager.

Rettigheter

Kiropraktorer er i Norge offentlig godkjent, autorisert helsepersonell, der pasienter kan oppsøke kiropraktoren uten legehenvisning og få refundert deler av konsultasjonskostnadene av HELFO. Kiropraktoren kan i tillegg henvise videre dersom utvidede undersøkelser bør tas for å finne evt. underliggende årsaker til plagene. Disse undersøkelsene kan være bilder av ryggen (MR/CT/røntgen), videre utredning hos ortoped eller nevrolog eller til sykehusundersøkelser eller rehabiliteringsopphold. På bakgrunn av plagene kan også kiropraktoren sykmelde pasienten i inntil 12 uker.

Pakkeforløp

Kiropraktorer forstår ryggplager. Derfor vet vi også hvor frustrerende det kan være å gå med slike plager i lang tid – ofte uten å vite hva som ligger til grunn for dem. Av den årsak er kort ventetid ofte nøkkelen til å få bukt med både engstelsen, frustrasjonen og ofte selve smertene. Kiropraktorene har kort ventetid og følger de siste retningslinjer for helsetjenesten på muskelskjeletthelsefeltet. I tillegg har kiropraktorene innført pakkeforløp på deler av tjenesten. For ryggplager har vi to pakkeforløp:

UKRUS (Utvidet Korsrygg Undersøkelse)

Her benytter kiropraktoren et standardisert undersøkelsesoppsett for å avdekke årsaken til plagen. Ved å bruke et slikt standardisert opplegg vil kiropraktoren finne årsak til smerte og funksjonstap raskt og kan umiddelbart starte behandling, eller henvise videre til korrekt instans for enten videre utredning eller annen behandling.

Prolapsforløp

Dersom sykehistorie og undersøkelse avdekker smerter som stammer fra skiveprolaps i ryggen, har vi et tilpasset pakkeforløp vi benytter. Dette innebærer oppfølging med faste konsultasjoner over en gitt tidsperiode, sammen med råd, veiledning og behandling. Vi sender tilbakemeldinger til fastlege fortløpende for best mulig samhandling for pasienten. Nyere forskning viser god og ofte rask bedring og pasientene rapporterer trygghet ved å bli ivaretatt under en svært smertefull og usikker tid i livet.

Koordinator

For pasienter med muskel- og skjelettplager kan kiropraktoren være mye mer enn en behandler. I tillegg til at du blir lyttet til og undersøkt grundig, kan vi koordinere videre tiltak som er aktuelle for deg og din helsesituasjon. Vi vet at det gir trygghet i å bli ivaretatt på ett sted, der man finner god kompetanse og det blir satt av godt med tid.

Kiropraktoren

 • Er offentlig autorisert helsepersonell
 • Primærkontakt i helsevesenet
 • Har normalt 6 års utdanning fra internasjonale universiteter (inkludert 1 års turnustjeneste i Norge)
 • Har henvisningsrett
 • Har sykmeldingsrett
 • Er koordinator i helsetjenesten vedr. undersøkelse, behandling, rehabilitering
 • Er koordinator for pasienten overfor NAV, HELFO vedr. muskelskjeletthelse (ofte sammen med lege)
 • Kiropraktorpasienter får offentlig refusjon for behandling gjennom HELFO
 • Tid under konsultasjon blir satt av for komplekse tilstander
 • Kiropraktorer gir individuelt tilpasset behandling til pasient eller årsak
 • Kiropraktikk er dokumentert som en trygg behandlingsform

Unn deg herleg avspenning og ro før julestria :) Yoga Spa

by
Unn deg herleg avspenning og ro før julestria :) Yoga Spa

YOGA  SPA

Velkomne til ein YogaSpa-time 23.nov kl.13.00 – 14.30 på Optimal💫

Dette blir ein nærande time der vi legg til rette for god kvile,ro,pust og skånsam rørsle. Ein perfekt time for å mjukne,ladde og dempe stress no i førjulsstria.

Det vert yin yoga – ein roleg yogaform der vi tek oss god til i dei ulike stillingane, og nyttar pusten som er verktøy for å gå i dybda. Få gå innover i seg sjølv, søke stillheit og kvile. Opne opp bindevev, stramme ledd og musklar. Denne yoga forma er vist seg å vere nyttig også om du slit med t.d. artrose/slitasje i hofte/kne.

Tove Halse Digernes vil vere tilstades med sine eteriske oljer og diffusera fra Doterra.

🙌 Avspenninga vil derfor innehalde lett massasje av nakke/skulder/ansikt 😍

Tove vil også gi oss ei innføring i dei ulike type oljane og kva dei kan gjere for helsa di.
Det vil verte gode tilbod! 😃

Unn deg sjølv denne deilige timen!

Kjøp/reserver plass her; https://optimalhelseklinikk.punchpass.com/passes

👉 Klipp/drop-in. Obs – maks 16 stk.Har du medlemskap er det nok med å reservere plass👍😊 Ta kontakt med oss på kontakt@optimalhelseklinikk.no om det skulle vere noko! Eller ring 700 66465 mellom 08.00 – 16.00

Instruktør; Marianne

Hjarteleg velkomne! 

Myter om kneartrose

by

I dag skal vi knuse to vanlige misoppfatninger knyttet til kneartrose.

Artrose kan defineres som slitasjeforandringer i et ledd, og har en sterk sammenheng med høy alder. (1) Genetikk (2), anatomiske forhold (3), fedme og tidligere kneskader er andre faktorer som kan være med å påvirke utviklingen av artrose. (3)

 1. Misoppfatning: Artrose betyr at man må leve med smerter.

De fleste som har knær med slitasjeforandringer har faktisk lite eller ingen kneplager. En stor studie viser at 19-43 % av personer over 40 år har slitasjeforandringer i knærne, uten å oppleve kneplager. (4)

 

 1. Misoppfatning: Fysisk aktivitet og trening fører til slitasje og er skadelig for kneet.

Fysisk aktivitet og tilpasset trening er bra for å vedlikeholde kneets funksjon, redusere smerter og stivhet i kneet, og øke livskvalitet. (5) (6) (7) Trening fører IKKE til økt slitasje i artroseknær. (8)

 

Så hva kan du gjøre for å leve godt med dine knær?

Fysisk aktivitet, trening og vektnedgang har som nevnt en positiv effekt på de fleste av de negative plagene man kan oppleve ved artrose. Vi anbefaler at du tar kontakt med fysioterapeut som kan hjelpe deg med å tilpasse treningsøvelser og aktivitetsnivå. På denne måten kan du leve et aktivt liv med et kne som fungerer best mulig!

Ein Optimal Haust! GRATIS trening i veke 34 :)

by
Ein Optimal Haust! GRATIS trening i veke 34 :)

Tenker du YES kvardag eller ah… kvardagens mas og tjas?!

Sommaren er på hell og vi kjenner oss så takksame for ein fantastisk sommar her på Sunnmøre! Mange kvir seg kanskje til overgongen frå ferie til jobb og kvardag, noko som ikkje er så rart då det typisk bringer meir stress. Men ein kan også gjere gode val for seg sjølv – planlegge tid til feks helsa si.

Nyheiter på Optimal denne hausten er;

 • Kickstartar med Venneveke på Optimal Yoga og Pilates i veke 34!! Ta med ein venn, og begge får timen GRATIS! Gå inn i vårt booking-system for å halde av plass! Skriv i “notat” kven du kjem saman med! Hald av plass HER
 • 60 + ; ein perfekt gruppe time for deg som treng å verte sterk, smidig og trene balanse – rettleia av dyktig fysioterapeut! Med på kjøpet er GRATIS trening i treningsenteret i kursperioda med eige program!
 • Nybyrjar kurs i Yoga! For deg som vil bli sterk, smidigare, finne ro, minske stress og er heilt vanleg mann/kvinne 😉 Kjøp her
 • Mor og Barn Pilates! Ein meget populær time med fokus på opptrening etter fødsel – med leik og morro for både store og små!
 • Nyheiter på yoga/pilates-timeplanen! Sjå HER

Ta kontakt med oss på kontakt@optimalhelseklinikk.no for meir informasjon eller spørsmål, eller ring 700 66465 🙂

Vi har student/honnør/lav-økonomi -rabatt på yoga, pilates og trening!

Med ønske om ein Optimal haust for alle!

Ein fot – fleire føtter :) Mange knoklar og bein ;)

by
Ein fot – fleire føtter :) Mange knoklar og bein ;)

Viste du at det er 52 bein i ankel og forfot?

No i fottur-sesongen er det diverre ein del overtrakk og plager relatert til dette området. Både fysioterapeut og kiropraktor har god kunnskap til smerter i dette området, og det er fleire øvelsar ein kan gjere for å prøve å unngå slike plager. Det å fremje godt samspel mellom ledd, bein, leddband og muskulatur gjer at mange vert raskare kvitt sine plager. Slik kan ein gjenoppta sin ønskelege aktivitet raskare. Tilstandar vi ofte ser er;

 • Overtrakk
 • Plantar-fascitt
 • Beinhinnebetendelse
 • Plager relatert til fot-stilling (som t.d. plattfot)
 • Akilles- betendelse
 • Hel og tå-smerter.

Kiropraktorane hjå oss er særs interessert i føtter, og brukar teknikkar får å auke leddspelet – samt massasje og nåler, evt trykkbølge behandling ved kroniske betendelsar. Ein sjekkar heile bevegelses-kjeda; – frå topp til tå.

 

 

 

Fysioterapeutane jobbar muskulært, – mobiliserar, nyttar tape om naudsynt, og er utdanna til å gjere gode gang/løps-analyser (nyttar tredmølla og salen her) andre testar for å kartlegge om ein innleggsole kunne ha hjulpe. Så gir dei styrkande og stabiliserande øvingar som er skreddersydd nettopp deg. Fordi vi er alle ulike og treng ulik oppfølging.

Ta kontakt med oss på tlf 700 66467 eller bestill på nett her 

– Vi er på klinikken gjennom sommarferien for å kunne bistå dersom det er behov for behandling/vurdering – Vi jobbar i tverrfagleg team for å hjelpe deg – på din måte 🙂

Optimalt SOMMARTILBOD!

by
Optimalt SOMMARTILBOD!

Sommaren er rett rundt hjørnet (trass nysnø i fjella!). Ei fin tid til å vere aktiv og stresse ned. Nytte både naturen ute men også førebygge skader, – styrke kropp og sinn.

Vi kjører BRENNHEIT SOMMARTILBOD;

 • Tren så mykje du vil i den flotte treningsavdelinga vår til 200,-/mnd! (Fysio er tilgjengeleg til å skreddersy program til deg, etter dine behov. Anten det er skader eller for å betre idrettsprestasjonar).
 • 50% på massasje med Tommy før han dreg på treningsleir 12.juni!
 • Gå så mykje du vil på Yoga og Pilates for 1100,- (drop-in er 220,-, så det lønner seg om du tenker å gå 5 gongar!) i perioda 01.06.19 – 18.08.19 (ingen yoga klasser i veke 28). Vi kan tilby deg 67 klasser i denne perioda! Kjøp SOMMARPASS her

Vi bryr oss om deg, og vil at du skal få vere aktiv med oss – på din måte 🙂 


Trening først ved tendinopatiar

by

Ein ny studie publisert i tidsskriftet BMJ Open Sport and Exercise Medicine har samanlikna kirurgi, placebo-kirurgi (sham) og trening som behandling for tendinopatiar. Forfattarane anbefalar veileda styrketrening (loading exercises) i minst 12 mnd. før kirurgi skal vurderast.

 

Tendinopati, eller senelidingar, står for omlag 30% av alle muskel- og skjelettkonsultasjonar i primærhelsetjenesta. Det finst imidlertid ingen klare anbefalingar for behandling av desse lidingane. I denne studien ønska forfattaren å samanlikne effekta av kirurgi, placebo-kirurgi og ikkje-kirurgiske alternativ i behandling av tendinopatiar. Tendinopatiar er eit resultat av overbelastning over tid.

 

Undersøkinga, som var ein litteraturstudie, inkluderte totalt 12 randomiserte kontrollerte studier med til saman 1051 pasientar.

 

Forskarane fann ikkje evidens for at kirurgi var bedre enn treningsbaserte behandlingsalternativ for pasientar med tendinopati. For tendinopatiar i skulderen fann ein ingen forskjell i utfall mellom kirurgi og trening etter 12 mnd. oppfølging. Kirurgi såg ut til å ha ein effekt samanlikna med ingen behandling, men dersom ein samanlikna med placebo-kirurgi var resultata det samme.

 

På bakgrunn av desse resultata anbefalar forskarane at kirurgi først vurderast etter 12 mnd. med styrketrening.

https://bmjopensem.bmj.com/content/bmjosem/5/1/e000528.full.pdf

VÅR og GRATIS veke på Optimal Yoga og Pilates

by
Då er kvardagen tilbake, etter ei herleg påske med mykje fint vær 🙂 Det er deilig å gi litt slepp på rutiner i ferien, men godt å nytte kvardagen til å kome i gong igjen med gode, nærande rutiner og livsstil.
 • Vi pang-startar våren med GRATIS yoga og pilates heile veka! Gå så mykje du vil 🙂
 • Hugs å booke i punchpass då der er begrensa plassar. Ta gjerne med ein venn som du tenker kunne hatt nytte av  prøve 🙂
 • Nyheiter på timeplanen er Ashtanga Nybyrjar i tysdagar kl.18 – fint for både nye og “gamle” som vil kome i gong igjen.
 • Mysore style for ALLE! Tysdagar kl.19.15. Kom å praktiser i eige tempo, med god, individuell oppfølging av dyktige Inger Kristine.
 • Leda Første serie fredagar kl.06.30 – her kan du også velge å gå før/når du må, berre gi beskjed til læraren så får du hjelp å tilpasse.
Ellers er timeplanen som den har vore.
Yoga og Pilates er eit fantastisk verktøy for å førebygge skader, styrke, mjukne og finne ro. Perfekt i kombinasjon med anna aktivitet. Og det gir oss noko anna.
Minner om at vi har student/honnør rabatt – og “økonomi” for deg som har lav inntekt. Ta kontakt med oss om dette gjeld deg. Det er ikkje prisen som skal bestemme om du får gjort yoga. Yoga til,og for alle er viktig for oss.
Vi håpar at mange vil nytte seg – vi er super fornøgde med den nye timeplanen!  Test ut mange timar denne veka 🙂
Fysio Gaute i gong igjen med grupper, og Marita har Mor og Barn pilates.
Treng du hjelp til å skreddersy behandling, trening eller begge deler? Ta kontakt med oss så vi finne det beste opplegget for deg. Vi har slyngebehandling, treningssenter/rehab., trykkbølge, soletilpassing, løps-analyse, kiropraktikk og ulike massasje former. Våre kiropraktorar er primær-helsekontakt i første linje tenesten. Det betyr at dei kan henvise vidare til legespesialist,  til RTG/MR/Ultralyd, sjukemelde m.m. Vi har kort ventetid.
For å optimalisere deg – slik DU treng 🙂
Vårhelsing – Optimal 🙂