Bestill time

Klikk her

Bestill Yoga/Pilates

Klikk her

Slit du med vond rygg? Eller har du behov for ein kick-start på treningsvåren?

Eureka Optimal Helseklinikk tilbyr 10-vekers ryggskule ein gong i halvåret, med kyndig vegleiing av fysioterapeut. Målet er å auke forståinga av den enkelte deltakar sine ryggplager og å gje grundig opplæring og vegleiing i trening som betrar og vedlikeheld funksjonen ved slike plager.

Ryggskulen inneheld:
– Fyrstegongsundersøkelse med individuell kartlegging av funksjonsnivå.
– Gruppetrening som er tilpassa kvar enkelt.
– Teoridel som vil omhandle anatomi, fysiologi, smertefysiologi, ernæringsråd og ergonomiske grunnprinsipp.
– Fri trening i klinikken sine lokaler i ryggskuleperioden.
– Eige treningsprogram som ein kan gjere heime.
– Siste gong testar vi på nytt og samanliknar funksjontestane med fyrstegongsundersøkelsen.

Pris: 10 veker, inkludert gratis trening i treningssenteret heile perioden (frå kl 06-23, alle dagar) 1750 kr.

Oppstartsdato er tysdag 25. april kl. 15.15-16.00. 

Ta kontakt med Optimal Helseklinikk på tlf 70066465 eller på mail kontakt@optimalhelseklinikk.no for informasjon og påmelding.

Håper å sjå deg der!

DSC_5543