Optimal Helseklinikk er ein klinikk lokalisert i flotte nye lokaler i Ørsta Torg 3.etg ved inngangen til Sparebanken Møre i Ørsta sentrum og kun 15 minutter unna Volda sentrum. Klinikken har tre kiropraktorar, to fysioterapeutar, ein muskelterapeut, tre pilates/yoga-instruktørar og ein resepsjonist som alle kommuniserer om pasientar under same tak.

Klinikken rettar seg mot pasientar i alle aldersgrupper som lid av muskel-, og skjelettplager. Pasienten blir teken hand om, ofte i samarbeid med lege, og vurdert gjennom anamnese, ortopediske testar, nevrologiske testar og funksjonsanalyse.

Pasienten blir undersøkt og det blir vurdert kva type behandling eller vidare undersøkingar som er kravd for å hjelpe tilstanden. Vi kan sjukmelde, rekvirere Rtg, CT, MR, og også tilvise til lege, legespesialist (Ortoped, Nevrolog, reumatolog, etc.) og fysioterapeut.

Dersom pasienten blir vurdert behandla i klinikken, blir ein behandlingsplan utarbeidd. Denne inneheld ofte komponentar av kiropraktisk manipulasjon, myofasciell smertepunktbehandling (manuelt og med nåler), terapeutisk massasje, slyngetrening, taping, soletilpassing, ultralyd/straum og rehabilitering (trening/tøyingsøvingar).

 

thumb_img_3980_1024

 

facebookicon1

 

Personvernerklæring for Optimal Helseklinikk AS

 

Optimal Helseklinikk AS følger den nye personvernforordningen, General Data Protection Regulation (GDPR).

Denne personvernerklæringen fortell om korleis Optimal Helseklinikk AS samlar inn og bruker personopplysningar, og den gir ei oversikt over kva som skjer med dine personopplysninger når du brukar vår nettstad.

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan til dømes vere namn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Optimal Helseklinikk AS, ved dagleg leiar, er behandlingsansvarleg for verksemda si handtering av personopplysningar. Erklæringan inneheld opplysningar du har krav på når det samles inn opplysningar frå nettstaden vår (personopplysningsloven § 19).

Nettstatistikk

Optimal Helseklinikk samlar avidentifiserte opplysningar om besøkande på optimalhelseklinikk.no. Opplysningane vert behandla i avidentifisert form. Med avidentifisert meinar vi at vi ikkje kan spore opplysningane vi samlar inn tilbake til den enkelte brukar. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi brukar til å forbetre og vidareutvikle informasjonstilbodet på nettstaden. Døme på hva statistikken gir svar på, er kor mange som vitjar ulike sider, kor lenge besøket varar, kva nettstadar brukarane kjem frå og kva nettlesarar som vert brukte.

Vi nyttar analyseverktøyet Google Analytics på vår nettstad. Dette er eit verkty med åpen kildekode (GPL) og som er installert på ein eigen server hos driftsleverandøren. Informasjonen frå dette verktyet utleverast ikkje frå Optimal Helseklinikk til ytterligare aktører. GA samler heller ikke inn IP-adresser.

Hvis du vil ha meir informasjon om Google AdWords og Google-konverteringssporing, kan du sjå Googles personvernregler: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasserast på din datamaskin når du laster ned en nettstad.

Lagring av opplysningar og behandling av desse opplysningane er ikkje tillatt med mindre brukar både har vorte informert om og har gitt sitt samtykke til behandlinga. Brukaren skal få vite om og godkjenne kva opplysningar som vert behandla, kvifor formålet med behandlinga og kven som behandlar opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på www.optimalhelseklinikk.no:

  • Vår publiseringsløsning (WordPress) plasserer en sessioncookie (en midlertidig informasjonskapsel) på din maskin når du går inn på optimalhelseklinikk.no. Denne slettes automatisk når du går ut av siden.

Du kan konfigurere nettleseren din til å informere deg om bruken av informasjonskapsler slik at du kan avgjøre fra sak til sak om du vil godta eller avvise en informasjonskapsel. Alternativt kan nettleseren din konfigureres til automatisk å godta informasjonskapsler under visse forhold eller for alltid å avvise dem, eller å automatisk slette informasjonskapsler når du lukker nettleseren din. Deaktivering av informasjonskapsler kan begrense funksjonaliteten til dette nettstedet.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Journalprogram og arkivsystem

Optimal Helseklinikk AS bruker Physica som journalprogram. Begge aktørene er journalprogramleverandører som er GDPR-godkjente og som Optimal Helseklinikk har databehandleravtale med.

 

Sletting av informasjon i journalsystemet

Som helsepersonell har vi dokumentasjonsplikt. Dette betyr at vi er lovpålagt å oppbevare naudsyn informasjon for rekneskapsføring og journal jf. Hpl. kap. 8 «Forskrift om pasientjournal». Historikken rundt dine tidlegare kjøp av tenester og journalpliktig informasjon hjå oss kan derfor ikkje slettast. All annen informasjon knytta til deg har du rett til innsyn i og krav på å få sletta dersom du ønskjer det. Vi har innført rutiner for å sikre at dette skjer i tråd med gjeldende regelverk.

 

Online booking

Når du trykker på bestill time på www.optimalhelseklinikk.no vert du overført til ei bookingside som er levert av enten Aspit/Physica. Begge desse aktørene har databehandleravtale med Optimal Helseklinikk, og er GDPR-godkjente. I bookingsystemet kan du lagre informasjonen din for å sleppe å logge inn på nytt neste gang. Hensikta er kun å gjere bookingsida meir brukarvenleg for deg, informasjonen vert ikkje nytta til noko anna.

Telefon og epost

Optimal Helseklinikk nyttar ditt telefonnummer for å kontakte deg vedrørande avtalar du har hjå oss, fakturaer eller forsikringsinformasjon, dersom du ønskjer å bruke din helseforsikring hos oss. Klinikkeigar har det daglege ansvaret for behandlinga av personopplysningar i denne samanheng. Alle våre medarbeidarar som er autorisert helsepersonell har teieplikt. Våre medarbeidarar som ikkje er autorisert helsepersonell har skrevet under på ei teieplikterklæring.

Optimal Helseklinikk sine medarbeidarar nyttar i tillegg e-post i alminneleg dialog med interne og eksterne kontakter. Ved kommunikasjon med forsikringsselskap vert kun avidentifisert informasjon av pasienter, saksnummer eller initialer, nytta. Den enkelte behandlar er ansvarleg for å slette meldingar som ikkje lenger er aktuelle, og minst kvart år gjennomgå og slette innhold i e-postkassen som ikkje er naudsynt.

Sensitive personopplysningar sendast med e-post.

Vi gjer deg oppmerksom på at vanleg e-post er ukryptert. Vi oppfordrar deg derfor ikkje til å sende tausheitsbelagte, sensitive eller andre fortrulege opplysningar via e-post.