Optimal Helseklinikk er ein klinikk lokalisert i flotte nye lokaler i Ørsta Torg 3.etg ved inngangen til Sparebanken Møre i Ørsta sentrum og kun 15 minutter unna Volda sentrum. Klinikken har to kiropraktorar, to fysioterapeutar, ein osteopat, tre pilates/yoga-instruktørar og ein resepsjonist som alle kommuniserer om pasientar under same tak.

Klinikken rettar seg mot pasientar i alle aldersgrupper som lid av muskel-, og skjelettplager. Pasienten blir teken hand om, ofte i samarbeid med lege, og vurdert gjennom anamnese, ortopediske testar, nevrologiske testar og funksjonsanalyse.

Pasienten blir undersøkt og det blir vurdert kva type behandling eller vidare undersøkingar som er kravd for å hjelpe tilstanden. Vi kan sjukmelde, rekvirere Rtg, CT, MR, og også tilvise til lege, legespesialist (Ortoped, Nevrolog, reumatolog, etc.) og fysioterapeut.

Dersom pasienten blir vurdert behandla i klinikken, blir ein behandlingsplan utarbeidd. Denne inneheld ofte komponentar av kiropraktisk manipulasjon, myofasciell smertepunktbehandling (manuelt og med nåler), terapeutisk massasje, slyngetrening, taping, soletilpassing, ultralyd/straum og rehabilitering (trening/tøyingsøvingar).

 

thumb_img_3980_1024

 

facebookicon1