Medarbeidarar

 

Birger Nilsen

Kiropraktor (D.C)  MNKF / Partner

Utdanning:

Mastergrad i Doctor of Chiropractic frå University of Palmer-West California 1996 (Summa cum laude)

Bakgrunn:

Sjøforsvarets gymnastikkskule 88-89, Idrettsoffiser i Den norske marine 89-90. Pre-medisinsk studie, Odense universitet 90-91. Arbeidde 1996-98 ved Frisk Fokus Helsesenter, Kongsvinger, i eit spesialistteam. Vidareutdanning i idrettsmedisin og myofasciell smertepunktbehandling IMS/tørrnåling). Starta Nordfjord kiropraktorsenter AS på Nordfjordeidi 1998. Eit tverrfagleg senter med kiropraktikk, spes.ortopedi, allmennmedisin og fysioterapi. Etablerte avdeling i Stryn 2002, Måløy 2004 og Ørsta 2007. Instruktør for kiropraktorar, fysioterapeutar og legar i IMS/tørrnåling sidan 2009.

 

 

Marianne Kriken

Kiropraktor Msc (Hons) / Partner / RYT 200 Yoga Alliance

Utdanning:

Msc (Hons) AECC 2005, Yoga instruktør RYT 200 sertifisert

Bakgrunn:

Har bakgrunn som alpinist med trenarutdanning (treningsrettleiing, treningsterapi og alpintrenar) og studier ved Norges Toppidretts Gymnas (NTG). Har mykje erfaring innan trening og rehabilitering,  og har tidlegare samarbeida med Olympia Toppen og Noregs Idrettshøskule. Marianne er då naturlegvis oppteken av helse, livstil og bevegelse. Korleis dette kan gi oss ein auka livskvalitet om det fungerar som det skal. Utdanna kiropraktor ved Anglo European College of Chiropractic (AECC), University of Pourtsmouth, graduerte 2005. Har Diploma in Chiropractic Clinical Paediatrics (ekstra kompetanse innan behandling av spedbarn/barn og gravide). Etterutdanning i IMS/tørrnåling og ernæring. Held gjerne føredrag om behandling av spedbarn og gravide. Har frå turnustida og fram 2010 jobba ved eit av landets leiande tverrfaglege senter, i samarbeid med legar, fysioterapeutar, massørar og akupunktørar i Oslo. Har vore i Norsk Kiroprakorforening sin turnuskomité i 8 år,med ansvar for gjennomføring av turnusteneste for nyutdanna kiropraktorar. Er utdanna Yoga lærar (RYT 200 / Yoga Alliance).

Spesielle interesseområder:

 • Barn og gravide – samt plager relatert til etter svangerskap
 • Ernæring og livsstil
 • Nakkeplager Hovudverk, migrene, svimmelheit
 • Idrettskadar
 • Yoga – stressmeistring, avspenning, funksjonell trening,

Marius Hodt

Kiropraktor MCHIRO, MNKF

Utdanning:

Master of Chiropractic – Anglo European College of Chiropractic (AECC), Bournemouth, 2015.

Erfaring:

AECC Chiropractor Clinic 2014 – 2015

Medlem av Sports Injury Team (SPRINT) for Bournemouth Sea Gulls (Svømmelag)

Erfaring som svømmeinstruktør ved Kolbotn Svømmeklubb og nåverende hovedtrener i Volda Svømmeklubb.

Idrettskiropraktor for Volda Handball 1.div og 2.div

Kurs:

 • Idrettsmedisin
 • Kurs i bruk av tørrnåler
 • Trykkbølgebehandling
 • Kinesiotaping
 • Bløtvevsinstrument

Spesielle interesseområder:

 • Idrettsskader
 • Hodepine, svimmelhet, mirgene
 • Nakke -og skulderplager

Eline G. Vattøy

Fysioterapeut MSc, MNFF

Utdanning:

Fysioterapiutdanning – Høgskolen i Bergen (2013)

Mastergrad Klinisk nevrologisk fysioterapi – UiT Norges Arktiske Universitet (2016)

Erfaring:

Har erfaring frå kommunal fysioterapiteneste mellom anna med kurativ behandling, re-/habilitering og gruppetimar, spesialisthelseteneste med fokus på nevrologi, samt privat praksis.

Kurs:

 • Diagnostikk og behandling av muskulære triggerpunkt (IMS/tørrnåling) – Trinn 1
 • Motorisk kontroll av skulder
 • TENS (transcutan elektrisk nervestimulering) – smertelindring

Spesielle interesseområder:

 • Aktiv rehabilitering
 • Slyngebehandling
 • Nevrologi/ortopedi
 • Mor og barn – trening og behandling
 • Soletilpassing

 

Thomas C. Hansen

Osteopat D.O MNOF

Utdanning:

Muskelterapeut ved Axelssons (2011- 2012)

Bachelor i Osteopati ved Norges Helsehøyskole (2012-2015)

Videreutdanning i Osteopati (2015-2016)

Erfaring:

Klinikk for alle avd. Ski ( 2013-2016)

Bedriftsbehandler hos flere bedrifter med fokus mot å redusere sykefravær ( 2013-2016).

Studentklinikken på Norges Helsehøyskole ( 2014-2016)

Hjelpelærer ved Norges Helsehøyskole ( 2014-2016)

Interesseområder:

 • Nakke- og skulderplager
 • Ryggsmerter
 • Hodepine
 • Bekkenplager
 • Puste- og fordøyelsesbesvær
 • Diffuse muskel- skjelettlidelser

Marita Borgen

Kontor medarbeidar /Pilates instruktør

Marita har mange års erfaring innan sal og kundebehandling frå reisebyrå og forsikring.

Jobbar som Pilates instruktør for nybyrjarar og avanserte grupper. Om ein vil ha privat eller duett – timar, skreddarsyr Marita eit opplegg på dette.  Tek også på seg bedrifts – og sosiale (utdrikkingslag etc.) arrangement.

Marita er oppteken av å tilrettelegge til kvar enkelt sine behov, og avsluttar alltid timane med ei god avspenning. Ho nyttar også ballar, ringar, band, ruller etc i timane sine.