Medarbeidarar

Anja Kristin Steinnes Tvergrov

 

Administrasjons Leiar

 

Anja er utdanna radiograf med vidareutdanning i MR. Ho har jobba på radiologisk avdeling på Volda Sjukehus dei siste 10 åra, og har slik mykje erfaring med helsevesenet, pasient behandling, akutte skader og spesielle omsyn ein må ta. Vidare har Anja også mellom anna jobba på sjukeheim og som støttekontakt. Både arbeide med, og å vere der for andre mennesker er noko som alltid har vore viktig og meningsfullt for henne.

Ellers er ho glad i å ta seg ein joggetur med musikk på øyra, har vore ivrig fotballspelar og har nyleg fått augene opp for yoga. Ei aktiv, blid og omtenksom dame med glimt i auget som er klar for å hjelpe deg!

Marianne Kriken

 

 

Kiropraktor Msc (Hons) / Eigar / RYT 200 Yoga Alliance

Utdanning:

Msc (Hons) AECC 2005, Yoga instruktør RYT 200 sertifisert

Bakgrunn:

Har bakgrunn som alpinist med trenarutdanning (treningsrettleiing, treningsterapi og alpintrenar) og studier ved Norges Toppidretts Gymnas (NTG). Har mykje erfaring innan trening og rehabilitering,  og har tidlegare samarbeida med Olympia Toppen og Noregs Idrettshøgkule. Marianne er då naturlegvis oppteken av helse, livstil og bevegelse. Korleis dette kan gi oss ein auka livskvalitet om det fungerar som det skal – optimalt for kvar enkelt. Utdanna kiropraktor ved Anglo European College of Chiropractic (AECC), University of Pourtsmouth, graduerte 2005. Har Diploma in Chiropractic Clinical Paediatrics (ekstra kompetanse innan behandling av spedbarn/barn og gravide). Etterutdanning i IMS/tørrnåling og ernæring. Held gjerne føredrag om behandling av spedbarn og gravide. Har frå turnustida og fram 2010 jobba ved eit av landets leiande tverrfaglege senter, i samarbeid med legar, fysioterapeutar, massørar og akupunktørar i Oslo. Har vore i Norsk Kiroprakorforening sin turnuskomité i 8 år,med ansvar for gjennomføring av turnusteneste for nyutdanna kiropraktorar. Er utdanna Yoga lærar (RYT 200 / Yoga Alliance).

Spesielle interesseområder:

 • Barn og gravide – samt plager relatert til etter svangerskap
 • Ernæring og livsstil
 • Nakkeplager, TMD/kjeve, hovudverk, migrene, svimmelheit
 • Idrettskadar
 • Yoga – stressmeistring, avspenning, funksjonell trening.
 • Medisinsk akupunktur / tørr-nåling / intermuskulær stimulering (IMS)

Timebestilling med Marianne trykk her

Einar Kriken Fylling

 

 

Kiropraktor MCHIRO, MNKF

Utdanning:

Master of Chiropractic – Anglo European College of Chiropractic (AECC), Bournemouth

Erfaring:

Klinikk for alle avd. Majorstua, Oslo

Einar har jobba mykje med idrettsrelaterte skader og har sjølv lang bakgrunn innan fotball. Er generelt ein aktiv type som brukar mykje av fritida på fjellet, både sommar og vinter. Han har tidlegare våre med på oppstart av klinikk og fotballag i Oslo. Vidare er han opptatt av å ha fokus på helsebringande tiltak som trening og kosthold.

Interesseområder:

 • Generelle muskel og leddplager
 • Nakkesmerter
 • Hovudverk
 • Skulderplager
 • Smerter i korsrygg og bekken
 • Svimmelheit
 • Idrett og idrettskader

Timebestilling med Einar trykk her

Fredrik Lilleeng

 

 

Fysioterapeut, MNFF

Utdanning:

Fysioterapiutdanning – NTNU Trondheim

Erfaring:

 Som fysioterapeut har Fredrik erfaring frå spesialisert rehabilitering av komplekse funksjonsvanskar og nevrologi, samt kurativ behandling, gruppetimar og aktiv forebygging gjennom kommunal fysioterapitjeneste. Fredrik trives godt med ei aktiv fritid, du finn han som regel på fjellet når han ikkje er på jobb. Med bakgrunn som skiløpar og turnar, brenner Fredrik for å hjelpe andre med å oppleve ein kropp som fungerar i aktivitet og kvardag. På din måte.

 • Massasjekurs

Spesielle interesseområder:

 • Muskel- og skjellettplager
 • Rehabilitering
 • Aktiv forebygging
 • Idrett og idrettsskader
 • Slyngebehandling

Timebestilling med Fredrik trykk her

[/one_third_last]

Tommy Haga

 

 

Massør / Muskelterapeut / Løpsspesialist

Kari Brandal

 

Klinisk ernæringsfysiolog

 Kari er utdanna klinisk ernæringsfysiolog (KEF),  ei 5-årig utdanning som gir mastergrad i klinisk ernæring. I tillegg har ho praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) frå Nord Universitet (2020). Som KEF er Kari autorisert helsepersonell.

Ho har arbeidserfaring frå sjukehus, privat næringsliv, undervisningssektoren og den kommunale helsestasjonstenesta, og ein raud tråd i mitt arbeid er formidling og undervisning. Kari har jobba mykje med førebyggande helsearbeid og har geniun tru på tidleg innsats.

Aktuelle problemstillingar; 

Overvekt, undervekt, matvareallergi og intoleransar, IBS, spisevegring, type 2 diabets, hjarte- og karsjukdom, graviditet m.m.

Som person er ho utadvent og engasjert, – og trivst i eit dynamisk og levande miljø. Kari beskriv seg som eit kvardagsmenneske, og har klokketru på den gyldne middelveg som stien til god helse. Saman med eit regelmessig og variert kosthold, er ho oppteken av fysisk aktivitet som ein svært viktig brikke for betre fysisk og psykisk helse. På fritida mi likar ho å trene og gå på fjellet, samt har ho vore trenar innanfor gymnastikk og turn i meir enn tjue år.

Som einaste privatpraktiserande kliniske ernæringsfysiolog i området tilbyr ho sine tenester til deg som privatperson, eller gjennom tilvising frå lege eller via helsestasjon.

Det vil også bli tilbod om kurs i livsstilsendring i grupper.
For å bestille time med Kari – ring oss på 700 66465 eller send ein mail på kontakt@optimalhelseklinikk.no. Du kan også skrive oss ei DM på vår facebook side så svarar vi deg når vi har tid 🙂

Marita Borgen

 

 

Pilates instruktør / team assistent

Marita har mange års erfaring innan sal og kundebehandling frå reisebyrå og forsikring.

Jobbar som Pilates instruktør for nybyrjarar og avanserte grupper. Om ein vil ha privat eller duett – timar, skreddarsyr Marita eit opplegg på dette.  Tek også på seg bedrifts – og sosiale (utdrikkingslag etc.) arrangement.

Marita er oppteken av å tilrettelegge til kvar enkelt sine behov, og avsluttar alltid timane med ei god avspenning. Ho nyttar også ballar, ringar, band, ruller etc i timane sine.

 

YOGA & PILATES INSTRUKTØRAR

 

Marianne Kriken

 

 

Yoga instruktør og Kiropraktor

Utdanna Yoga lærar (RYT 200 / Yoga Alliance).

Marianne brenn for rørsleglede. Utforske. Koble saman kropp og sinn i flyt med pust og rørsle. Gjennom ei karriere som toppidrettsutøvar opplevde Marianne mykje skader og det var når ho fann yogaen at mange brikker fall på plass. Ho er oppteken av at yoga er for alle, i alle faser i livet, for alle former, og kan alltid tilpassast.  Det skal også vere rom for leik og ikkje ta det for alvorleg. Men ein skal ta seg sjølv og sine behov på alvor. Lytte innover. Ta ansvar for helsa si – for også å ha meir energi å gi til dei rundt seg. Yoga er eit fantastisk helsesystem – både for den fysiske kroppen og mentalt. Og litt er betre enn ingenting.

Ein gjevnleg eigenpraksis er viktig for å kunne vere ein god lærar. Kjenne på det som kjem opp. Ingen dagar er like på matta. Marianne er hoved-lærar på Optimal, og reiser gjevnleg til sertifiserte lærarar for å utvikle sin eigen praksis (Ashtanga yoga). Og å utvikle praksisen, – det er ikkje nødvendigvis fysiske stillingar (asana), men å dykke djupar i seg sjølv og yogaen av matta. Marianne er også særs glad i yin/mjuk yoga – ei roleg form som gir rom for å lande lengre i stillingane, nærande, mjuknar bindevev, aukar restitusjon og kvile. Desse to yoga formene komplementerar kvarandre så fint.

Marianne elskar å vere kiropraktor og yogalærar. For ho er det som hand i hanske 🙂

[/one_third_last]

Marita Borgen

 

 

 

Pilates instruktør

Jobbar som Pilates instruktør for nybyrjarar og avanserte grupper. Om ein vil ha privat eller duett – timar, skreddarsyr Marita eit opplegg på dette.  Tek også på seg bedrifts – og sosiale (utdrikkingslag etc.) arrangement.

Marita er oppteken av å tilrettelegge til kvar enkelt sine behov, og avsluttar alltid timane med ei god avspenning. Ho nyttar også ballar, ringar, band, ruller etc i timane sine.

Inger Kristine Havåg

 

Yoga Instruktør

Inger Kristine starta med yoga på folkehøgskule i 2015, og tok første 200 hour teacher training i hatha yoga i 2016. Frå då og fram til no har ho undervist i yoga på studio, frivillighetssentral, treningssenter og ellers der sjansen byr seg. Sommaren 2019 fullførte ho 200 hour teacher training i Ashtanga Yoga ved Alexander Medin.

Inger Kristine er sjølv ein ivrig og erfaren yogautøvar som hovudsakleg praktiserar ashtanga, men elskar alle typer yoga. Ved Optimal Helseklinikk underviser ho i Ashtanga, rolig/yin og jivamukti yoga. Ho ønsker å skape ei trygg og komfortabel stemning i klassene sine, og tilpassar gjerne yogaen til kvar enkelt. Alle kan gjere yoga, og alle er velkommen på time.

 

Karen Rosenberg Olsen

Yogainstruktør

Karen er yogalærar samt utdanna klassisk songerinne og songpedagog.  Karen har undervist yoga og meditasjon i 10 år, og underviser hjå oss Virya Yoga (ei dynamisk form) og Yin Yoga – ei rolegare form. Karen og familien har nett flytta attende til heimtraktene etter 15 år i hovudstaden. Hos Optimal underviser ho på Laurdagar, då har ho både virya yoga og yin yoga. Ho har 250-timers grunnutdanning frå Nordiska Yogainstitutet under Virya Yoga-grunnlegger Josephine Selander, og har i tillegg teke vidareutdanningar innan terapeutisk yoga, gravidyoga, barselyoga og studert under ein av grunnleggjarane av det som i dag vert kalla Yin Yoga, Sarah Powers. « Yoga følgjer oss gjennom livet og tilbyr uvurderlig støtte til dets mange skiftingar. Mitt mål er å kunne guide deltakarane til å kunne oppleve yoga på ein måte som gir resonans og meining for dei.»

 

[/one_third_last]

Sylvi Øye Henriksen

 

 

Yogainstruktør

Utdanning: Førskulelærar med bachelorgrad og RYT 200 med Alexander Medin.

Bakgrunn:

Det første møtet Sylvi hadde med yoga var som 16-åring, gjennom enkle hatha yoga øvelsar i ei bok lånt på biblioteket. Etter dette gjekk yogaen i gløymeboka og ungdomstida tok over. Det var ikkje før ho seinare (på jakt etter enkle styrkeøvelsar til heimetrening), fann nokre yogavideoar på nettet. Desse videoane vart raskt ei fast vane heime, men ho kjende behovet for å lære direkte frå ein lærar. Seinare førte tilfeldigheiter til ein

 

invitasjon til ein gratis Ashtanga time på Optimal Helseklinikk. Denne timen vart ein augeopnar, det var som om ei brikke falt på plass.

Ashtanga Yoga er no ein fast del av kvardagen til Sylvi og har vorte eit kjært hjelpemiddel i møtet med livets utfordringar. Yoga har gitt ho auka fysisk helse og ein generelt betre kvardag på alle plan.

Sylvi meiner at yoga er for ALLE , både store og små. Vi kan alle ha godt av dei godene som yogaen gir, både unge og gamle. Behovet for å roe ned og oppleve ei stille stund vært berre viktigare i et samfunn som stadig aukar i tempo.

Sylvi hentar mykje inspirasjon til yogapraksisen frå observasjon av barneleik/ barns kroppsbruk. Vi vaksne treng å finne tilbake til leiken!

 

Hildegunn Welle

 

 

Yogainstruktør

Utdanna og sertifisert Ashtanga yogalærar hos R. Alexander Medin. Han er ein av dei få sertifiserte av Pattabhi Jois som grunnla Ashtanga Yogaen slik vi kjenner den i dag. Medin er ein stor inspirasjon for Hildegunn og gitt innblikk i rota av yogafilosofien frå India. Hennar første møte med Ashtanga yoga var hos Optimal Yoga & Pilates og her har ho praktisert sidan. Yoga har vorte ein viktig del av kvardagen hennar – både den fysiske praksisen og korleis ein kan dra nytte av yogaen elles i livet. Til dagleg arbeidar Hildegunn som grafisk designar.

 

Marit Rakel Tollaas Bjørdal

 

 

Yoga instruktør

Utdannet bioingeniør. Grunnkurs og Gruppetrening styrke fra NIH. RYT 200 m/ Alexander Medin. Terapeutisk yogautdanning 2017-2019 m/Maja Thune. Pt Yogine på heltid.

Først i 2014 ble Marit introdusert til yoga og da falt en del brikker på plass, paradoksalt nok; Fysisk aktiv og med instruktørkompetanse innen sykling (spinning) og styrke, og med konstant uro i kroppen var det bare styrketrening og full fart som gjaldt. Heller løpe fra noe enn å søke innover… Mindfulness var allerede introdusert for å redusere stress, men Marit syns det var vanskelig å sitte i ro!

Yoga tilbyr både pust og bevegelse. Genialt; Mindfulness i bevegelse! Kroppen var stiv og sinnet likeså, men yogaen fikk bare større og større plass i tilværelsen hennes. Det endte med tur til India og lærerutdanning med Alexander Medin, og reisen er ikke slutt med dette. Yoga har tatt plass i hele dama, og hun elsker å formidle det hun har lært og erfart. #tilstedeværelseipusten #gislipp #nostiffbodyonlystiffmind