Yoga & Pilates

 

 

 

Optimal yoga

 

 

 

Velkomen til oss. Vårt mål er å sjå kvar enkelt og  tilpasse best mogleg til dine behov. Yoga passar Optimal godt, då ordet ”yoga” er sanskrit og tyder ”å koble saman”. Vi er opptekne av å sjå heile mennesket på Optimal – samanhengane og heilskapen. Når ein praktisar yoga, vert pust og rørsle, kropp og sinn forent i eit dynamisk samspel. Ein finn indre fokus og styrke, samstundes som ein vert mjukare i kropp og sinn. Mange kjenner dei vert rolegare, meir fokusert, sterkare, mjukare, taklar stress i kvardagen betre – dette er det vi oftaste høyrer at dei som er på timane seier. Det har også vist seg effektiv mot søvnvanskar, hovudverk, konsentrasjonsvanskar, hofteleddsartrose, depresjon m.m.

 

Yoga klarnar toppen og styrkar kroppen. 

 

 

Mjuk / Yin / Roleg Yoga

 

 

Dette er ein roleg time som passar alle, kvinner som menn! Også gravide 🙂 Her er det enkle øvinger som alle kan klare, og har ein vondter modererar ein øvingane. Det er fokus på den gode pusten, opne opp kroppen; auke fleksibilitet og lett styrke. Klassa har eit rolig tempo. Mjuk yoga er ei meir terapeutisk form, som aktiverar kropps evne til å reparere skader, styrke immunforsvaret, betre fordøyinga, gir deg meir ro og overskudd i kvardagen, samt auke bevegeligheita. Enkle pusteøvingar introduserast også. Ein veldig skånsam form for yoga som inviterer heile kroppen til kvile. Det krevast ingen forkunnskap før timen, og det er et fint alternativ til Ashtanga yoga – men også et godt supplement. Mange går på begge timane. Klassa endar i ei god avspenning.

 

 

Ashtanga Yoga

 

 

– er ein meir fysisk krevande yogastil der pust, bevegelse og meditasjon/fokus/konsentrasjon kjem saman. Ashtanga yoga passar i prinsippet for alle. Alle som kan puste kan gjere yoga. Ein treng ingen forkunnskap, kun eit ope sinn og eit ønske om å prøve. Stilen er basert på fleire tusen år gamle skrifter og tradisjonar. Sri K. Pattabhi Jois (Guruji) frå Mysore i India, er mannen som utvikla denne yoga retninga. Det finnast meir enn 300 stillingar ein kan lære seg, men ved Optimal underviser vi i hovudsak dei i første og andre serien (sist nemnte for dei som har halde på ei stund, og har ein jamn praksis). Det er ei effektiv form for trening, som gir ekstra kroppskontroll, løyser opp spenningar, gir styrke, smidigheit, energi og eit rolegare sinn. Det heilskapelege perspektivet og dei positive effektane har gjort Ashtanga yoga særs populært dei siste åra. 

I Ashtanga yoga er dei fysiske øvelsane eit hjelpemiddel for å utforske og utvikle sitt potensiale både fysisk og mentalt. Rekkefølgen av stillingane er nøye sammensatt. Kvar stilling førebur for den neste, slik går ein igjennom alle kroppens rørsler og områder. Eit viktig kjenneteikn ved Ashtanga yoga er vinyasa-prinsippet. Vinyasa tyder synkronisert pust- og bevegelsessystem, og bidreg til ein dynamisk flyt mellom kvar stilling. Pusten er “tråden” som binder stillingane (som perler på ei snor) saman. 

 Mange opplever ein meditativ tilstand i bevegelse. Klassene vert alltid avslutta med ei god avspenning på matta.

 

Rørsle – Fokus – Konsentrasjon – Ro – Kvile. 

 

! Helseeffekten av yoga er større dess oftare ein praktiserar. Difor tilbyr vi medlemskap – dette lønner seg om du trenar yoga og /eller pilates meir enn ein gong i veka.  – Jamnare praksis og meir for pengane! 

 

Vi har også klippekort system, drop-in  og gratis prøvetimar til deg som aldri har vore hjå oss før, så langt det er plass til dette. Avtal på førehand med oss. Vi har matter til utlån, men ta gjerne med di eiga matte da dette både er meir hygenisk (sjølv om vi rensar mattene våre etter kvar time). Vi sel matter om du treng. Matta vert ditt personlege lille “yoga rom” som du også lettare finn fram heime. Vi har matterens og vask etc som alle kan disponere. Sjølvsagt fri for miljøgifter. Sjå ellers trivselsreglane våre lengre nede på sida. 

Fleire studier har vist at yoga kan:

# Redusere stress

# Auke styrke

# Auke fleksibilitet

# Redusere hovudverk

# Redusere ryggplager

# Auke sirkulasjon og forbrenning

# Redusere depresjon / nedstemtheit

# Senke blodtrykk og ha positive effekter på hjarte – karsystemet

# Auke og forbetre hukommelsen

# Auke evnen til å fokusere

Alle kan praktisere yoga. Ung som gamal, sjuk og skada. Berre den late kan ikkje praktisere ashtanga yoga. Ein kan enkelt tilpasse alle som ønsker å gjere yoga”

Kroppen er ikke stiv. Sinnet er stivt”

“Yoga er 99% praksis og 1% kunnskap”

“Og seie ein er for stiv til å gjere yoga, er som å seie at ein er for skitten til å ta seg ein vask” 😉

– Sri K Pattabhi Jois – Grunnleggaren av Ashtanga Yogaen slik vi kjenner den i dag.

 

Hørt etter timane;

“Dei dagane eg er på yoga toler eg mykje betre stress – eg smiler meir og har det betre. Familien min har til og med kommentar det!”

“Dei dagane eg har vore på Morgon Yoga kjenner eg på eg kan klare alt – iallefall det næraste eg kjem” 

 

Marianne Kriken  er hovudlæraren vår innen yoga, – er utdanna Kiropraktor og RYT 200 sertifisert yogalærer, har vore fleire runder i India til å studere med internasjonalt annerkende lærere, og ho har brei bakgrunn i helse, idrett og rørslelære. Vi har ellers forskjellige yoga lærar innom for å halde kurs og workshops, alle med grunnige utdanningar. Akkurat no er vi 4 yogalærarar fast i vekene. Kvalitet er viktig for oss.

Om gruppene;

Ashtanga Nybyrjar
Lukka kurs. Ei grundig gjennomgang av Ashtanga yoga – ein lærer halve første serien, nokre pusteøvingar og dei avsluttande øvingane. Grundig gjennomgong av teknikk og prinsipp. Legg eit fint godt grunnlag for dei andre klassene og for å kunne kome i gong heime. Pris; 1750, – for 10 gongar inkl fri trening i treningsenteret våre i kursperioda. Opphald i skuleferiar.

 

 

Ashtanga I / II; 

Ein time som passar for alle – i eit rolegare tempo. Delar (ofte halve) første serien undervisast. Litt erfaring/kjennskap til yoga kan vere fint å ha, men dette er ein time som ein enklare kan tilpasse også nye.  Timen er  60 – 75 min long, som også  er fin for deg som treng å ta spesielle omsyn eller berre vil ha litt rolegare tempo. Leda klasse.

 

 

Ashtanga II / III;

For dei som har utøvd yoga ei stund, og har kjennskap til ashtanga serien. Timen er på ca 75 – 90 min. Denne timen er ikke åpen for prøvetime då dette passar betre på ein kortare time med litt meir forklaringar etc. Leda klasse, men av og til etter båten/Navasana har vi kjørt mysorestyle (sjå under). Dette for å kunne hjelpe vidare dei som vil det. Lærar kan også lede dei som vil det – heile timen. Slik er dette ein time som passar godt for deg som har kjennskap til ashtanga, men som også treng å ta hensyn/ta det i eige tempo etterkvart. 

 

 

Mysore Style / Eigenpraksis; 

Ei klasse der ein lærar er tilstades for å rettleie kvar enkelt der ein har behov for det, i ashtanga serien. Passar alle. Ein fin fin start på dagen når vi har det på morgonen – og ein får praktisere i sitt eige tempo, – si rytme med sin pust. Nydeleg og vakkert samspel. Det var slik det tradisjonelt vart lært vidare i Mysore – India – der Ashtanga Yogaens “krybbe” er. Derav namnet Mysore Style. Ein kom inn slik ein var, og lærte seg solhelsingane, så gradvis vidare. Slik vert ein trygg i serien og kan lettare også ha en stødig eigenpraksis heime eller kor som helst. Ein kjem når det passar mellom 06.30 – 8.00 – rullar roleg ut matta si å startar. Her er absolutt lov å spørre om hjelp, om ein gløymer, om ein lurer på noko teknisk, eller korleis kome seg “rundt” ei skade/begrensing som ein har.  Lærar tilgjengeleg til ca kl.8 – men ein må gjerne halde på lenger om ein vil det. Rull sammen matta roleg når du har forlatar rommet av omsyn til andre som praktiserer eller ligg i avspenning / Savasana. Legg gjerne tinga dine utanfor. 

Vi har også eit tilbod om eigenpraksis om morgenen då ein eller fleire av lærarane er tilstades, men praktiserar sjølve. Det er fortsatt fint å kunne praktisere sammen, det kjennes mykje lettare å vere saman i eit fellesskap. Så er lærarane der å hjelper deg der du treng – (då berre spør du dei som er der) i t.d bindningar, bru,  hovudståande o.l. 

Vi har flotte garderober/bad med dusj som du kan nytte deg av før jobb. Vi serverar sjølvsagt kaffi og te 🙂 

 
Ashtanga Mann / Yoga for stive karar;
Eiga gruppe for gutta boys, meir tilpassa manne – kroppen og hovudet;) Dess stivare dess betre og brattare meistringskurve. God trening for heile kropp; – ein vert sterkare og meir bevegeleg, og avsluttar i ei herleg avspenning. Ein time på 60 – 75 min, som også passar fint for dei som treng å ta forskjellige omsyn eller vil ha litt rolegare tempo. Leda klasse. Kom som du er i vanlege treningsklede. Denne timen kan tilpassast til alle nivå.
Passar godt for drop – in og prøve time.
Ashtanga Ungdom
Lyst å verte sterkare og mjukare? Lære nokre kule triks? Vi har med gjevne mellomrom lukka kurs for Ungdom mellom 12-18 år.
Det er ein leiken og fysisk time som avsluttar med ei god avspenning. Veldig artig og deilig! Yoga kan hjelpe på så mykje som vi kavar med i kvardagen, som søvn, stress, prestasjonsmas, for å nemne nokre få. Vi har fokus på pust og avspenning, og styrkar både kropp og sinn, men vi skal også leike! Vi må ikkje gløyme å leike! 🙂

! Alle våre timar avsluttar i ei herleg avspenning!

Optimal Pilates

 

 

 

Kva er Pilates?
Joseph H. Pilates byrja tidleg på 1920-talet å utvikle eit treningssystem som var basert på austens idear om balanse i kropp og sjel, og vestens idear om trening av styrke. Ved å kombinere dette skapte han ein treningsmetode med mjuke kontrollerte øvingar i kombinasjon med konsentrasjon og djup pust. Han kalla sjølv metoden sin for “Contrology”, som i dag er kjent som Pilates. Dette er ei komplett form for trening, som gjer muskulaturen både sterk og fleksibel. Den har også god effekt ved rehabilitering av ulike skadar.

 

Hovudprinsippa i Pilates

 Fokus – konsentrasjon

Sentrering – kvar rørsle startar i mageregionen

Pust – samsvar mellom pust og rørsle

Kontroll og presisjon – auka kroppserkjennelse

Flyt mellom øvelsane

It’s the mind that controls the body

(J.H. Pilates)

Pilates-trening passar for alle, uansett alder og fysisk form. Treninga styrkjer din prestasjonsevne utan stor risiko for skadar grunna skånsam framtoning.

Pilates er egna som treningsform uansett kva mål du har med treningen.  Om målet er å byggje ein sterkare og smidigare kropp, kome i form etter fødsel, forebyggje skadar, eller å gjenoppbygge kroppen etter skade.

Det fokuserast på heilheita i treninga, og legger vekt på presis utføring framfor repetisjon, og kvalitet framfor kvantitet.

 

Personleg trening, og trening i små intime grupper

 

Pilates Flyt

 

Pilates Roleg

 

Mor og Born Pilates 

 

Vi har gruppetimar i pilates, men kan også tilby duett eller privat etter avtale. Gruppetimane føregår på matte med ulike typar utstyr som: ballar(triadball), magic circles, foam ruller, lette manualar og thera-band. Gruppene er små, maks 6 – 8 personar, for best muleg individuell rettleiing.

 

Pilates Flyt – ein meir krevjande time for deg som har kjennskap til pilates.

Pilates Roleg – ein rolegare time, med meir høve til å tilrettelegge meir. Passar godt for deg som vil ha prøvetime også, og for gravide.

Kva Pilates kan gjere for deg?

Klassisk Pilates er ein effektiv treningsform som styrker kroppens kjernemusklatur. Du får ein sterkare kropp, meir energi, auka konsentrasjon og fleksibilitet. Regelmessig pilatestrening vil gi deg betre kroppshaldning, auka koordinasjonsevne og betre balanse.

 

OPTIMAL YOGA OG PILATES PRISAR

 • Gå til Bestill Yoga/Pilates på hovedsida/heim her.
 • 6 mnd medlemskap inkluderar fri trening i treningssenteret.
 • STUDENT / HONNØR / Økonomi RABATT
 • OM du av ulike grunnar har dårleg økonomi (spare til sydentur går ikkje under dette 😉 :)) – så ta kontakt med oss slik vi kan finne ei god løysing til deg. Vi vil at yoga skal vere noko alle kan gjere  ikkje berre dei som har muligheit økonomisk (så lenge det ikkje handlar om omprioriteringar).
 • Har du klippekort hos oss får du i tillegg trene for 200kr/mnd i vår vesle, men flotte og effektive treningsavdeling. Her finn du akkurat det du treng, og har også tilgong til salen når der ikkje er gruppetimar. Vi har splitter nye garderober med dusj – og har ope frå 06.00 – 23.00, 365 dagar (altså ALLE) i året. Vi har også ein koselig leikekrok om du har barn som er store nok til å leike, teikne eller sjå barnetv medan du trimmar.
 • Er dette interessant for deg eller nokon du kjenner? Ta kontakt med oss. Har vi ikkje pågåande nybegynnar kurs når du eller din venn vil starte? Då kan vi finne ei løysing med ein privat eller duette time for å gå igjennom det viktigaste for at du skal ha kjennskap nok til å få utbytte av gruppetimane.
 • Vi skreddarsyr timar også for bedrifter eller events på førespurnad så langt det let seg gjere med mtp tidspunkt og kapasitet.
 • GRATIS prøvetime! Ta kontakt med oss så finn vi uta kva time som passar for deg.

VI HAR ONLINE BOOKING; 

https://optimalhelseklinikk.punchpass.com/classes

(her ligg også timeplan. Tek høgde for nokre variasjonar i prisar etc).

 

 

TRIVSELSREGLAR på OPTIMAL YOGA OG PILATES

 

 • Kom gjerne 5 min før klassa startar slik vi er på plass til start. Er du seint ute – snik deg inn utan for mykje mikkmakk 😉
 • Vask gjerne beina før timen – reine føtter gjer både yogamatta og naboen din nøgd 😉
 • Skru mobilen på lydløs, og hald støynivået nede når du ventar utanfor om der er ei pågåande klasse.
 • Ikkje nytt for mykje parfyme før trening – det kan forstyrre andre deltakarar.
 • Gi alltid beskjed om skader/andre omsyn som skal takast hensyn til. Viktigast av alt; vis omsyn til deg sjølv og din eigen kropp. Lytt til kroppen og aksepter både dine muligheiter og dine begrensningar.
 • Har du lånt matte, – vask denne før du heng den på plass. Vi nyttar bare bein på matta og har mykje kroppskontakt med den.
 • Kle deg i behagelege kle som ikkje hindrar rørsle.
 • Personlege eigendelar leggast igjen utanfor salen – slik snubblar ikkje andre, eller instruktøren i dette når ein går rundt å hjelper.
 • Vi har dusj/garderober tilgjengeleg om du har behov for det.
 • Tips; unngå helst å ete 2 – 3 timar før trening.

 

 

HÅPER DU FÅR EI FIN OPPLEVING MED OSS 🙂

 

Er du med på gruppetimar? Følg med på nettstadane våre under nyhende, eller lik gjerne sidene våre OPTIMAL YOGA OG PILATES på facebook – her legg vi ut om det er endringer i timeplan / vekesplan grunna t.d sjukdom e.l., nye tilbod og ny info.

 

VELKOMEN skal du være – til våre nye, flotte lokaler –  med ei fantastisk utsikt utover fjell og fjord. Berre den i seg sjølv gir deg ro i sinet.

 

yogapilates

 

Noko du lurer på? Ta gjerne kontakt med oss!