Slyngetrening/behandling

Grunnprinsippet for trening med slynger er å arbeide i vektberande øvingar med eit ustabilt underlag, i dette tilfellet regulerbare slynger. Ved hjelp av enkel biomekanikk kan dermed den som tøyer ut sjølv regulere tyngda på alle øvingar ved å variere kroppens vinkel mot underlaget, høgda på slyngene eller legge inn fleire ustabile element som for eksempel ein treningsball.

Neurac slyngebehandling

Redcord har utvikla ein oppsiktsvekkande behandlingsmetode for muskel- og skjelettplager kalla Neurac (Neuromuskulær aktivering).

Behandlinga består av spesialutvikla øvingar i Redcord slynger/tau og har som mål å gjenopprette smertefrie rørslemønster og oppnå betra funksjon. Metoden fokuserer på årsaken bak problema og ikkje berre symptoma.

Forsking viser at smerte og lengre tids inaktivitet kan endre signalstraumen mellom hjerne og muskulatur. Dette forstyrrar muskelsamspelet, og medfører at nokre musklar må overta jobben for andre og dermed blir overbelasta, stive og smertefulle. Målet med Neurac er å aktivere og styrke svekka muskulatur slik at overbelasta muskulatur blir avlasta og funksjonen såleis betra.

Redcord Stimula er eit datastyrt vibrasjonsapparat som heng direkte på taua. Vibrasjonen er med på å dempe smerte og forsterkar behandlingseffekten på det nevromuskulære systemet.

Neurac-behandling er normalt heilt smertefri og utan negative biverknader. Øvingane kan vere både tunge og utfordrande, men skal utførast med kontroll og kvalitet. For langvarig effekt er oppfølgande eigentrening nødvendig.

Neurac slyngebehandling har vist god effekt på plager som:

• Nakkeplager (inkl. Whiplash /nakkesleng, stiv nakke og hovudverk)

• Smerter og plager i hofter og bekken (inkl. bekkenløysing)

• Ryggplager (inkl. prolaps, lumbago, korsryggsmerter)

• Smerter og plager i arm/skulder (inkl. impingement, musearm, tennisolboge)