Trykkbølgebehandling

Kva er radial trykkbølgjebehandling (Radial Shockwave Therapy, ESWT)? Radial trykkbølgjebehandling er ein ny fysikalskmedisinsk behandlingsmetode.
Radial trykkbølgjebehandling er ein serie høgenergiske trykkbølgjer som vert appliserte på området som skal behandlast. Ei trykkbølgje er ei rein mekanisk bølgje, ikkje elektrisk.   Korleis fungerer radial trykkbølgjebehandling? Behandlinga fører til ein betennelsesliknande reaksjon i vevet som blir behandla. Kroppen … Continue reading Trykkbølgebehandling